Estratègia del carboni 2030

Us presentem la peça divulgativa de l’Estratègia del carboni 2030. Hi trobareu informació sobre les emissions de diferents sectors competencials de l’AMB: territori, aigua, residus, mobilitat i oficines, així com els objectius aconseguits de reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, la descripció de com es fan els inventaris de les emissions, els indicadors que es fan servir per als diferents sectors, les dades que es tenen en compte per calcular la petjada de carboni i quin seguiment se’n fa al llarg del temps.

També hi podeu consultar quines instal·lacions estan adherides al Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions de CO2 de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC): hi ha 20 instal·lacions i empreses de l’AMB que en formen part, incloent-hi els serveis centrals de la seu corporativa de l’AMB.

El Pla clima i energia 2030, aprovat al ple del Consell Metropolità el 25 de setembre de 2018, és el document de referència en matèria de canvi climàtic a l’AMB. Integra el Pla d’adaptació al canvi climàtic, el Full de ruta per a la transició energètica i l’Estratègia de gestió del carboni, amb un total de 92 accions. Algunes d’aquestes accions ja s’estan duent a terme i d’altres s’aniran desenvolupant fins al 2030, amb la finalitat de contribuir a frenar els efectes del canvi climàtic i fomentar polítiques actives neutres en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) per fer més resilient el territori metropolità.

Pel que fa a l’Estratègia del carboni 2030, és una actualització de l’antiga Estratègia 2011-2015, que incorpora els nous objectius pel que fa a la reducció de les emissions de GEH establertes per la UE. L’AMB ha fet servir aquesta eina durant molt de temps per lluitar contra els efectes del canvi climàtic.

En la primera etapa de l’Estratègia es va consolidar l’objectiu de reduir les emissions de GEH generades per l’AMB, incloent-hi les empreses concessionàries, les instal·lacions i les mateixes oficines o serveis centrals de l’entitat. Des de llavors i fins a l’actualitat, l’Estratègia incorpora diferents sectors o àmbits de prestació de serveis de l’AMB: mobilitat, territori, aigua i residus, a més de les oficines com a serveis de suport.

L’objectiu en aquesta primera etapa era aconseguir una reducció de les emissions de GEH del 10% en el seu període de vigència, i es va assolir: l’any 2015 les emissions de GEH de l’AMB van ser de 976.398 t CO2eq, xifra que representava una reducció del 14%.

Finalitzada aquesta primera etapa i en un context on el canvi climàtic es constata com una realitat, el nou objectiu en l’horitzó 2030 s’alinea amb els compromisos existents en els àmbits nacional i internacional. L’objectiu de reducció d’emissions per a l’any 2030 és del 30% respecte a les emissions de l’any de referència de l’Estratègia: 2011.

L’Estratègia és un camí traçat per reduir l’impacte ambiental de l’organització, que incideix sobretot en les emissions de GEH. En la seva definició es van seguir dos passos: càlcul de l’inventari de les emissions de totes les instal·lacions i serveis competència de l’AMB i, a partir dels resultats, definició d’un pla estratègic de reducció de les emissions de GEH per a un període de temps determinat.

Les emissions de GEH de l’AMB s’han calculat anualment. Els inventaris anuals de cada instal·lació s’auditen i es verifiquen externament segons la norma internacional ISO 14064-1:2012 en cicles de tres anys. L’AMB també referma el seu compromís ambiental amb l’adhesió de les oficines de la seu institucional des de l’any 2011 al Programa d’acords voluntaris de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC) mitjançant el seguiment de les seves emissions i l’establiment de mesures de reducció, més enllà del que obliga la legislació vigent.

Per a més informació sobre l’Estratègia de gestió del carboni, podeu consultar l’enllaç.

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *