Hub Talent

Programa Hub Talent Metròpolis Barcelona

Descripció:

Establiment d’una xarxa de centres d’innovació especialitzats i de referència de l’àrea metropolitana que siguin espais de creativitat i innovació. Hi participaran universitats, centres d’excel·lència, empreses, municipis metropolitans i agents econòmics i socials.

Objectius del programa:

-Aquesta xarxa ha de posar en comú els diversos projectes que es fan al territori de l’AMB i ha de cercar sinergies de cooperació i col·laboració que ajudin a la reactivació econòmica. Serà una plataforma metropolitana d’intercanvi de bones pràctiques d’innovació en el camp de la promoció econòmica i de la formació d’agents d’innovació.

-Aconseguir que l’àrea metropolitana de Barcelona esdevingui un territori capdavanter en projectes i iniciatives d’innovació econòmica, tecnològica i social, capacitant i donant suport als serveis locals per a la identificació i promoció d’experiències innovadores, a més de generar usos mixtos en els espais i entorns inclusius i col·laboratius que afavoreixin la cohesió social.

 

Presentació: