investigadors amb conreus hidropònics

Queden poc més de 15 dies per col·laborar al procés participatiu del PRITAC 2030

L’objectiu és millorar el sistema d’innovació agroalimentària, forestal i marítima del Principat

Analitzar i debatre com es pot enfortir la governança del sistema i la cooperació entre els actors del sistema de recerca, desenvolupament i innovació (RDI) agroalimentari, forestal i marítim; identificar eines per millorar la captació i fer una distribució més eficient dels recursos humans i materials destinats a l’RDI, i analitzar i debatre com es pot incrementar l’impacte transformador de la recerca, la innovació i la transferència en la societat. Aquests són els tres eixos de debat oberts a la participació ciutadana del Pla estratègic de recerca, innovació i transferència agroalimentària de Catalunya 2030 (PRITAC 2030), que acaba el pròxim 15 de setembre.

El PRITAC 2030 és l’estratègia del Govern català per donar continuïtat al PRITAC 2013-2020 i actualment s’està desenvolupant. “Els darrers mesos, i més acceleradament arran de la crisi de la covid-19, s’han identificat diversos desafiaments que seran clau per al futur del sector, la seguretat alimentària i la salut de la població. Som davant una missió de gran complexitat: alimentar el món sense traspassar els límits ecològics de la Terra; i sabem que, en aquest propòsit, el suport de la ciència i la tecnologia seran fonamentals. Sabem també que les solucions han d’estar connectades a la realitat concreta i específica del nostre territori i a les necessitats de la nostra societat”, recull el document.

Amb aquesta premissa, la redacció definitiva del pla ha posat en marxa un procés participatiu per rebre propostes que permetin completar i adaptar les necessitats que s’han detectat. Un procés obert a “les persones i/o entitats interessades a participar en la definició i priorització de mesures adreçades a la millora del sistema d’innovació agroalimentari, forestal i marítim de Catalunya”, indica el web de la Generalitat.

Podeu fer la vostra aportació des d’aquí.