muntanyes del baix

L’AMB signa un conveni per millorar la gestió agroalimentària de les Muntanyes del Baix

Amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el Consell Comarcal del Baix Llobregat han signat un conveni pel qual es comprometen a “garantir el foment de la gestió forestal, ramadera i agrícola i a impulsar el desenvolupament econòmic i social del mosaic agroforestal metropolità, especialment en l’àmbit de les Muntanyes del Baix”.

D’aquesta manera, les dues entitats acorden fer realitat el Pla d’accions de les Muntanyes del Baix 2019-2023, amb una inversió global de 50.000 euros.

Entre les actuacions concretes que es deriven de l’acord en destaquen les següents:
• Donar suport als municipis per reduir l’abandonament de camps de conreu i d’espais agroforestals metropolitans per fer-los més productius
• Reduir el risc d’incendi forestal mitjançant una gestió activa del territori, que passa per potenciar els plans de gestió forestal i l’aprofitament econòmic de la massa forestal
• Fer un seguiment rigorós de la normativa vigent en relació amb l’obligació dels titulars de les línies aèries de conducció elèctrica de fer treballs de neteja i manteniment de la vegetació
• Promoure la producció/valorització de fusta i pastures, plantes aromàtiques i medicinals, tòfones, frondoses nobles, pinyó, etc., en el context agroforestal, i de conreus alternatius per camps en pendent i en procés d’abandonament
• Promoure accions de desenvolupament, transferència i participació en projectes d’innovació tecnològica per a la dinamització en tota la cadena de valor de productes agraris, ramaders, forestals i de caça

Les Muntanyes del Baix són un espai al marge dret del riu Llobregat, que s’estén des dels nuclis urbans del delta del riu, el massís del Garraf–Ordal i fins a les carenes que delimiten les conques de l’Anoia i el Llobregat. Són més de 12.000 ha, de les quals més de 10.000 ha corresponen a superfície forestal.

En destaquen els valors vinculats als aprofitaments agrícoles, ramaders i forestals que han modelat el paisatge, els valors naturals i paisatgístics. A més, és una zona en què la natura conviu amb una població de més de 300.000 persones.