Entorns escolars, menjars saludables?

Presentació de recerques a l’àmbit metropolità

Conèixer i comprendre la configuració i les relacions que es donen en els nostres sistemes alimentaris permet orientar millor les diferents actuacions per tal de promoure-hi dinàmiques de producció, distribució i consum més equilibrades i sostenibles.

Dins els entorns locals, les escoles són centres clau de consum alimentari des d’on practicar una alimentació sostenible, al temps que es desenvolupen pautes educatives i de conscienciació ciutadana per incorporar hàbits saludables.

En aquesta jornada es parlarà també de quines bones pràctiques que es poden promoure a l’àmbit municipal per connectar i alinear els diferents agents locals -productors, distribuïdors, i famílies- per tal de promoure entorns locals amb sistemes alimentaris més sostenibles i saludables per a tothom.

Presentació en format presencial i en línia.

Programa i inscripcions