Documentació de la jornada “Obradors compartits i petits escorxadors com a eines de dinamització agroalimentària”

El passat 15 de març es va celebrar una jornada sobre obradors compartits i petits escorxadors (programa) que, amb una elevada i diversa participació, ens va permetre aprofundir en el coneixement i l’impuls d’aquestes eines de dinamització agroalimentària amb l’objectiu de contribuir a construir un sistema alimentari sostenible i una nova cultura del territori que busqui sinergies i complementarietats entre els entorns rurals i urbans.

L’activitat es trobava dins de les diverses accions de col·laboració que està realitzant l’AMB amb l’Associació de Micropobles de Catalunya i les quatre diputacions provincials, per contribuir a un sistema alimentari sostenible i a una nova cultura del territori que busqui sinergies i complementarietats entre els entorns rurals i urbans.

Presentacions

Altres materials d’interès: