Iniciem la campanya de refugis climàtics 2024!

Enguany, la xarxa metropolitana de refugis climàtics (XMRC) ha experimentat un creixement exponencial respecte a anys anteriors, afavorida per la feina feta des del 2021. La conscienciació de la ciutadania i la gestió de l’AMB han fet possible que el 2024 hi hagi 24 municipis adherits o en vies d’adhesió a la xarxa, amb 186 refugis, per ajudar a pal·liar les altes temperatures i els efectes de la sequera.

Les novetats en el tipus d’espais han estat les piscines municipals, els museus i els mercats. Actualment, el 69 % de la població vulnerable disposa d’un espai de refugi a 10 minuts caminant de casa seva.

Els refugis són espais de proximitat exteriors (parcs i piscines) o bé  interiors (museus, mercats, biblioteques, centres cívics, casals de gent gran, espais esportius i ajuntaments). Han de ser accessibles i proporcionar confort tèrmic i descans. S’han de trobar a un màxim de 10 minuts caminant de qualsevol llar. La població vulnerable, identificada mitjançant els diferents intervals de l’IVAC (índex de vulnerabilitat al canvi climàtic), tindrà garantida la ubicació d’un refugi climàtic dins el seu municipi quan es produeixin onades de calor.

 Els espais que es consideren refugi climàtic estan identificats amb uns senyals identificatius concrets.

Entrada a la biblioteca Elisenda de Montcada i Reixac, habilitada com a espai accessible que proporciona confort tèrmic, descans i seguretat davant d’episodis meteorològics extrems, com les onades de calor.
Parc de les Illes Balears de Badia del Vallès, habilitat com a espai accessible que proporciona confort tèrmic, descans i seguretat davant d’episodis meteorològics extrems, com les onades de calor.

Pel que fa als refugis exteriors, disposen d’un cartell a l’entrada del parc i d’un altre a la zona habilitada a dins. Les piscines tenen un cartell a la façana de l’equipament. Pel que fa als refugis interiors, hi ha un cartell a la façana de l’equipament i a l’espai que compleix la funció concreta dins de l’edifici. Els equipaments exteriors i interiors conviuen amb els diferents usos habituals.  

La campanya comunicativa durant l’estiu 2024

Els refugis climàtics disposaran de tríptics en paper, en els quals s’indicaran els refugis de cada municipi, i en els diferents barris es penjaran cartells informatius. També es podran consultar tots els espais de l’àrea metropolitana que formen part de la XMRC al web de l’AMB. Els refugis climàtics també tenen una funció pedagògica significativa, ja que hi ha la possibilitat de fer-hi xerrades ecosocials, com per exemple les que tenen lloc amb la col·laboració del Servei de Teleassistència de la Diputació de Barcelona. Així mateix, s’hi poden fer tallers i activitats de temàtica ambiental del programa educatiu Compartim un Futur per tal d’aprendre i alhora gaudir d’un entorn amb confort tèrmic, lluny de les altes temperatures externes.

Xerrada sobre refugis climàtics a l’Hospitalet de Llobregat durant la temporada d’estiu 2023. Font: AMB.

D’altra banda, durant el mes de juliol, hi haurà informadors a peu de carrer en diversos municipis, que explicaran a la ciutadania els diferents refugis climàtics, repartiran tríptics i faran enquestes.

Finalment, passada la campanya, es farà una avaluació del funcionament dels refugis per destacar-ne els aspectes més positius i detectar-hi els punts febles, sempre amb la finalitat de millorar el servei de cara al futur.