MPGM. Nou hospital al Vallès Occidental

Sabies que la distància entre Montcada i Reixac i Cerdanyola del Vallès no supera el quilòmetre? Malgrat aquesta proximitat entre municipis, el vehicle privat és el mitjà de transport prioritari. Les persones que creuen aquesta àrea a peu o en bicicleta troben un paisatge inhòspit: sense voreres, ni il·luminació, ni zones de parada, a més d’un seguit d’activitats no reglades sense continuitat.

A finals de gener, el Consell Metropolità de l’AMB va aprovar inicialment la modificació del Pla General Metropolità de Barcelona (MPGM) per a la construcció d’un nou hospital al Vallès Occidental. 

Es tracta d’una modificació que busca transformar la carretera N-150 en una avinguda metropolitana que vertebri els teixits urbans de l’entorn i permeti construir el nou hospital comarcal per donar resposta a les necessitats actuals i futures d’envelliment de la població. Així mateix, ha de permetre descongestionar els centres sanitaris de la zona i donar una cobertura més àmplia i de proximitat al conjunt del territori de la Regió Metropolitana Nord.

La carretera N-150 serà la nova avinguda del Vallès

La carretera nacional 150 és una via que travessa els nuclis urbans de Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Barberà del Vallès, Sabadell i Terrassa, i els connecta amb Barcelona. Tot i que aquesta via s’ha anat integrant en les àrees més urbanes, encara manté la seva configuració de carretera en diversos trams.

El Pla director urbanístic metropolità (PDUM) proposa transformar aquesta via en una avinguda metropolitana que millori les connexions a peu, en bicicleta i amb transport públic entre els diferents municipis per on passa, de manera que es garanteixi una bona accessibilitat al nou hospital.

Hi haurà nous espais verds a la vora dels rius i rieres

La riera de Sant Cugat té una important funció com a connector ecològic entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i la serralada de Marina, a través del riu Besòs. Per això és important preservar els espais situats al voltant de la riera i evitar la construcció de noves edificacions. Al límit nord de l’àmbit, el riu Sec s’uneix amb el riu Ripoll, a prop del parc del Masot. En aquest punt, l’AMB ha construït un gual inundable que garanteix l’accessibilitat a banda i banda de la llera del riu Sec i a l’entorn del riu Ripoll.

Un nou barri amb equipaments, botigues i habitatges amb protecció oficial

La modificació del planejament permetrà construir un nou barri a l’entorn de l’hospital, amb equipaments, habitatges, botigues, oficines i espais públics. Així, es revertirà el caràcter periurbà que tenen els terrenys i es millorarà la percepció de seguretat. Es plantegen fins a 565 nous habitatges, dels quals com a mínim el 40 % seran protegits; una peça fonamental per canviar el caràcter d’aquest espai i contribuir a ampliar l’oferta d’habitatge.

Amb l’aprovació inicial de la MPGM a finals de gener per part del Consell Metropolità, es va iniciar el procés d’informació pública (del 9 de febrer al 9 d’abril), per tal que la ciutadania i les institucions puguin presentar-hi les al·legacions i els informes que considerin oportuns.