Coneixes el Protocol de sostenibilitat?

El 50 % de les emissions que es produeixen durant del cicle de vida d’un edifici tenen lloc en el període de construcció i en les possibles rehabilitacions; l’altre 50 % tenen origen en els consums energètics quan se’n fa ús. El Protocol de sostenibilitat és una eina que permet avaluar l’impacte ambiental de les decisions que es prenen en la redacció de projectes i l’execució d’obres. També és una guia que permet millorar la gestió dels recursos, avançar en la reducció del consum d’aigua i d’energia, fomentar la biodiversitat, la mobilitat sostenible, les energies renovables i la renaturalització urbana.

Com podem contribuir al desenvolupament sostenible de l’espai públic?

El sector de la construcció genera el 38 % de les emissions de diòxid de carboni.

Emissions embegudes

 • Reduir la quantitat de material, mitjançant l’optimització del programa i promovent la rehabilitació.
 • Reduir la petjada del CO2 equivalent embegut en els materials, promovent els materials de proximitat i el bon disseny.

Els edificis d’habitatges i serveis són responsables del 36 % del consum final d’energia.

Energia de consum

 • Promoure les estratègies passives.
 • Limitar la demanda i el consum energètics.
 • Produir energia renovable.

Els períodes de sequera s’incrementaran les properes dècades i es preveu la disminusció dels recursos hídrics: 12 % d’aigua superficial, 9 % d’aigua subterrània.

Aigua

 • Gestionar l’escolament superficial amb la creació de sistemes urbans de drenatge (SUD).
 • Recuperar i reutilitzar les aigües grises i pluvials.
 • Reduir el consum daigua per regar, mitjançant la limitació de la superfície regada, la reducció del consum d’aigua potable i l’ús de fonts d’aigua alternatives.

Les zones urbanes configuren un context hostil per a la flora i la fauna: suposen una pèrdua de biodiversitat d’almenys un 25 %.


Biodiversitat

 • Preservar la biodiversitat, identificant les espècies vegetals amb valor natural significatiu i protegint la fauna.
 • Incrementar la biodiversitat a través de la connectivitat ecològica, la diversitat vegetal i les accions per atreure fauna.

Les zones urbanes tenen una taxa de mortalitat superior a causa de la contaminació atmosfèrica. Així mateix, els compostos volàtils dels materials provoquen problemes respiratoris, digestius, mal de cap, al·lèrgies o fins i tot càncer.

Salut

 • Incrementar la infraestructura verda tenint en compte la superfície de cobertura verda i la suma de capes de vegetació.
 • Reduir l’efecte illa de calor amb la limitació de la superfície permeable i promovent l’efecte albedo.
 • Reduir la contaminació de l’aire i el soroll, a través de la promoció de la mobilitat sostenible i la prohibició d’utilitzar materials nocius per a la salut de les persones i el medi ambient.

Com s’estructura el Protocol de sotenibilitat?

El Protocol de sostenibilitat recull 19 criteris agrupats en sis àmbits. Cada criteri té un objectiu, un tipus de projecte al qual va dirigit, una sèrie de requisits que cal complir i documents que s’han de lliurar. Els 19 criteris es valoren qualitativament i quantitativament, de manera objectiva en termes de sostenibilitat. No és una metodologia puntuable, sinó que són criteris de compliment obligat. Cal incorporar-los des de les primeres fases de plantejament del projecte per optimitzar el programa i el disseny i així minimitzar la necessitat d’incorporar elements o tecnologies addicionals.

1

Seguiment i anàlisi transversal

2

Energia

3

Aigua

1. Anàlisi d’alternatives i optimització del programa
2. Seguiment ambiental integrat
3. Manteniment i explotació eficients

4. Minimització de la demanda i del consum energètics
5. Generació d’energia renovable per a autoconsum

6. Minimització del consum d’aigua potable

4

Materials

5

Confort i salut

6

Sostenibilitat de l’emplaçament

7. Minimització de la petjada de CO2
8. Ús de materials amb ecoetiquetes I i III

9. Confort  higrotèrmic
10. Confort lumínic
11. Reducció de l’ús de materials nocius per a les persones
12. Reducció de l’ús de materials nocius per al medi ambient

13. Increment de la infraestructura verda
14. Contribució a la biodiversitat 
15. Gestió activa de l’aigua de pluja
16. Reducció de l’efecte illa de calor en la urbanització
17. Reducció de l’efecte illa de calor als edificis
18. Facilitats per als vehicles unipersonals sostenibles
19. Infraestructura per al vehicle elèctric

Aquest projectes són alguns exemples de l’aplicació dels criteris del Protocol de sostenibilitat:

Arxiu municipal (Ripollet)
Parc de Torreblanca (Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern)
Edifici La CIBA (Santa Coloma de Gramenet)
Recuperació dels jardins del Palau de Requesens (Molins de Rei)
Llar d’infants El Petit Mamut (Sant Vicenç dels Horts)
Parc de Can Bada (Badalona)