Noves regulacions per fomentar la reutilització

Fa poc, a nivell europeu  s’han aprovat unes normes per tenir electrodomèstics “més sostenibles”.

Han establert unes condicions per a que les neveres, rentadores, rentavaixelles, televisors i monitors es puguin reparar i reciclar més eficientment.

D’entre diversos aspectes, destaquem que els fabricants hauran de facilitar peces de recanvi durant més anys, així com la informació tècnica sobre el manteniment i  la reparació. Això si, ho restringeixen als serveis de reparació oficials.

A banda, deixem l’enllaç d’una entrevista molt interessant a Michal Len, director de RREUSE, organització que engloba diverses entitats socials dedicades a la reutilització:

https://www.laboratorioderesiduos.es/la-reutilizacion-de-residuos-electronicos-genera-cinco-veces-mas-puestos-de-trabajo-que-su-reciclaje/

Imagen2