Noves propostes a casa nostra

Darrerament s’està avançant en acords voluntaris per tal de generar menys residus i gestionar bé els que no es poden evitar.

D’una banda, al gener es va celebrar la segona sessió plenària del Pacte per a la Moda Circular de Catalunya. Així, es tanca la fase d’elaboració d’aquest acord, que inclou les accions que cal desplegar fins a finals del 2024, amb l’objectiu d’augmentar l’aprofitament dels residus tèxtils generats.

Les organitzacions que s’adhereixin al Pacte hauran d’assumir compromisos com reduir entre un 5 i un 10 % la generació de residus tèxtils, assolir entre el 25 i el 30 % de la recollida selectiva d’aquesta fracció i incrementar el percentatge de valorizació material de la part recollida selectivament. En concret, entre el 55 i el 60 % s’haurà de destinar a la preparació per a la reutilització, i entre el 40 i el 50 % al reciclatge dels residus tèxtils.

Actualment s’estima que a Catalunya cada persona consumeix entre 21,5 i 26 kg de roba a l’any i tan sols el 12 % dels residus tèxtils es recullen selectivament. Això implica que la gran majoria, un total de 140.000 t/any, no s’aprofita. De la part que es recull de manera selectiva, la meitat es prepara per reutilitzar i el 40 % es recicla.

A la web Moda Circular hi ha més informació i l’enllaç a una presentació del Pacte.

D’altra banda, cal destacar el Protocol per a la reutilització adreçat a supermercats, hipermercats i grans superfícies que operen a Catalunya, així com a gremis i associacions de comerciants d’alimentació o altres productes de consum quotidià.

El Protocol pretén garantir el dret de comprar amb elements reutilitzables i facilitar que els establiments signants acceptin que les persones portin envasos propis. D’aquesta manera, les organitzacions i empreses signants es comprometen a lluitar contra l’hàbit d’usar i llençar, i les persones poden saber en quins establiments és possible fer una compra sense residus.

El Protocol no només dona visibilitat als establiments signants, sinó que alhora és una eina al seu servei, ja que els ofereix solucions per avançar en la venda de productes alimentaris, d’higiene i neteja sense generar residus.

Amb aquest pas, les grans superfícies se sumen al que fa anys que fan les petites botigues de comerç de proximitat i amplien la possibilitat de comprar aliments sense envasos.