Foodback, on el menjar s’aprofita

Des del febrer d’enguany, Mercabarna disposa d’un nou espai per aprofitar fruites i verdures aptes per al consum però no per a la venda.

El centre d’aprofitament alimentari, anomenat Foodback, és un projecte conjunt entre Mercabarna, el Banc d’Aliments, Formació i Treball, la Creu Roja, Càritas i l’Ajuntament de Barcelona.

Els majoristes poden llençar el menjar no recuperable a unes compactadores properes a cada nau, que ara van amb identificador. Fins a uns 400 kg per dia. Si tenen més material, abans d’anar al Punt Verd amb destinació a planta de tractament, han de passar el filtre del Foodback. Hi ha uns protocols treballats conjuntament amb la UPC, segons els quals si els treballadors d’inserció identifiquen que es pot aprofitar més del 70 % del menjar, el material es queda per ser preparat per repartir-lo a les entitats socials. Si és menys, obtenen un certificat per poder descarregar-lo al Punt Verd.

Els destinataris són entitats associades al Banc d’Aliments, Fundació i Treball i els menjadors socials del programa Alimenta de l’Ajuntament de Barcelona, que han de reportar informes de com han repartit tot el menjar. I de moment, tot el que recircula és fresc. S’acaba de començar una prova pilot amb la Fundació Espigoladors per produir preparats, que també es redistribuirien mitjançant el Foodback.

Com a primeres dades, durant el mes de maig es van reutilitzar 157 tones per a entitats socials i 960 tones van anar al Punt Verd per portar a la planta de compostatge de Torrelles de Llobregat, a la de Sant Cugat i part també, a l’Ecoparc 1. L’objectiu és poder aprofitar el 15 % del que podria arribar al Punt Verd i disposar de cintes per facilitar el triatge manual.

Esperem veure més novetats i bons resultats ben aviat!