Programa d’impuls a l’Economia Verda i Circular metropolità

El passat 10 de juliol l’AMB ha presentat el programa d’impuls a l’economia circular a la metròpolis Barcelona davant d’una setantena de persones. Amb aquest programa, l’Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic de l’AMB pretén impulsar un model metropolità basat en la màxima eficiència en l’ús dels recursos, que promou la reutilització de residus com a noves fonts de materials i d’energia, aprofitant les sinergies dins del mateix sistema.

Aquest programa, pioner dins les administracions públiques, consta de 4 serveis principals:

  • Anàlisi dels ecosistemes industrials del territori. Es tracta d’una anàlisi dels polígons d’activitat econòmica del municipi per detectar oportunitats per implementar estratègies d’economia verda i circular que millorin la competitivitat i sostenibilitat de les empreses metropolitanes. Durant els següents 12 mesos es realitzarà aquesta anàlisi en quatre municipis metropolitans.
  • Base de dades integrada sobre l’ecosistema industrial de l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta eina permetrà integrar la informació sobre els ecosistemes industrials d’aquells municipis que ja han desenvolupat la seva anàlisi i la d’aquells que la faran a través del present programa. L’objectiu és guanyar escala i obtenir indicadors i informació interrelacionada per a l’elaboració de nous projectes i noves polítiques així com facilitar la col·laboració entre empreses en el desenvolupament dels seus projectes a escala metropolitana.
  • Assessorament especialitzat a disposició de les empreses i dels municipis metropolitans en el desenvolupament d’accions per al foment de l’economia verda i circular, i el desenvolupament de projectes de simbiosi industrial. Aquest suport constarà de 200 hores de suport tècnic especialitzat fins al juny del 2010.
  • El manteniment i reforç de la plataforma de recursos circulars. Aquesta eina concentra informació i recursos sobre projectes i experiències d’èxit, amb recull d’informació sobre professionals i bones pràctiques d’aquest àmbit.

En aquest sentit, el programa es destina als municipis metropolitans interessats en la implementació d’aquestes estratègies en el seu teixit econòmic. Els municipis interessats poden contactar amb en José Luís Haro (haro@amb.cat) i Èric Gómez (egomez@amb.cat), de l’Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic de l’AMB.

Economia circular
Economia circular