La Formació, millorant les competències de les persones i la competitivitat de l’empresa.

La formació, dintre del seu significat associat a la capacitació personal, fa referència tant als estudis formals com als aprenentatges duts a terme per una persona que li permeten desenvolupar-se en la vida adulta. Des de les polítiques de Desenvolupament Local, la formació té un clar objectiu referit, en especial, al vessant professional de la persona, que li permet desenvolupar un determinat lloc de feina.

Així, la formació ja no es limita a les edats primeres de la vida, on es desenvolupen els aprenentatges bàsics: acompanya la persona durant tota la seva vida, ja sigui la formació professional post-obligatòria com la formació permanent i de tecnificació.

Els Ajuntaments han desenvolupat històricament el seu suport a la formació de la ciutadania, en especial per persones en situació d’atur però també per persones en actiu. Aquesta formació té un doble objectiu: capacita la persona professionalment (augmentant les seves possibilitats d’inserció al mercat de treball, promoció o canvi) i, conseqüentment, fa que l’empresa sigui més competitiva i tingui més possibilitats de generar riqueses, generant així nous llocs de feina.

L’Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic de l’AMB, al seu Cercador de Serveis per a Empreses, presenta una total de 103 serveis públics relacionats amb la formació (35 relacionats amb la formació de l’emprenedoria i 78 per la gestió dels diferents departaments de l’empresa). A aquesta oferta formativa se li ha d’afegir la formació específica que inclouen molts dels programes desenvolupats directament a l’Agència pel creixement i consolidació empresarial.

Així, continuem apostant per la formació i tecnificació del seu personal per la millora i creixement de l’entramat econòmic metropolità

Podeu consultar més a:

http://agenciaeconomica.amb.cat/

bit.ly/ServeisFormacioAMB

@AgenciaEconAMB

 

simbol-nou-ade@3x