La Formació, millorant les competències de les persones i la competitivitat de l’empresa.

Continuem apostant per la formació i tecnificació del seu personal per la millora i creixement de l’entramat econòmic metropolità. Des de les polítiques de Desenvolupament Local, la formació té un clar objectiu referit, en especial, al vessant professional de la persona, que li permet desenvolupar un determinat lloc de feina.