El comerç local i els efectes de la covid-19

El comerç local té la necessitat i l’obligació de fer recuperar la confiança dels seus clients pels efectes generats per la Covid19. Servei, Transformació Digital, Formació i Tecnificació, Normativa i Clientela són algun dels components de la recepta per superar-los.

Gairebé 5000 persones utilitzen la informació de Serveis per Empreses de l’AMB

La Plataforma de Serveis per Empresa i Emprenedoria de l’Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic de l’AMB, el recurs que  recull en una única plataforma la totalitat de l’oferta de serveis de suport a l’abast de l’empresa metropolitana, ha tancat l’any 2019 amb gairebé 5000 persones usuàries: la feina de redisseny del recurs i d’actualització de la […]

Cap a un model compartit d’atenció a l’empresa metropolitana

La Xarxa d’Oficines d’Atenció a les Empreses (OAE) metropolitanes treballa per la millora en la competitivitat de l’entramat productiu del territori: un pas més del suport de l’Administració local per respondre a les necessitats empresarials i per generar un flux econòmic que reverteixi en la població

La Formació, millorant les competències de les persones i la competitivitat de l’empresa.

Continuem apostant per la formació i tecnificació del seu personal per la millora i creixement de l’entramat econòmic metropolità. Des de les polítiques de Desenvolupament Local, la formació té un clar objectiu referit, en especial, al vessant professional de la persona, que li permet desenvolupar un determinat lloc de feina.