Cap a un model compartit d’atenció a l’empresa metropolitana

Els recursos presents en un territori són factors clau per mesurar el seu grau de competitivitat: parlem tant de recursos naturals com d’equipaments i infraestructures que potencien la capacitat d’atracció d’aquest territori per establir fluxos econòmics i generar riquesa, amb el conseqüent impacte directe que aquest fet té sobre l’ocupació de les persones que hi viuen.

Conseqüentment, les polítiques de reducció dels índex d’atur han d’anar lligades a les polítiques d’increment de competitivitat de les empreses.

En aquest sentit, l’Administració ha mobilitzat notables recursos desenvolupant programes d’alta qualitat i especialització per a la creació, acompanyament i creixement de les empreses. Però es fa necessari anar un pas més enllà: fer de l’empresa el centre de l’atenció dels serveis públics de Promoció Econòmica, donant resposta a les seves necessitats en terminis i en forma i llenguatge.

Amb aquesta perspectiva estem treballant des de l’Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic de l’AMB: crear una Xarxa d’Oficines d’Atenció a les Empreses (OAE) metropolitanes que estableixi metodologies d’atenció compartides, que reculli bones pràctiques que es puguin fer extensives a tots els serveis municipals del territori metropolità i que optimitzi l’ús d’eines i instruments per aconseguir l’objectiu de maximitzar els resultats i buscar l’impacte positiu que reverteixi en la competitivitat de l’entramat productiu. Es fa necessària la coordinació interna entre tots els departaments municipals que realitzen algun tipus de tràmit o servei cap al teixit empresarial, disposar d’una atenció centralitzada que pugui realitzar la seva tasca amb el màxim d’eficàcia possible i realitzar un seguiment de les demandes.

Per més informació, podeu consultar http://agenciaeconomica.amb.cat/ca/projectes/detall/-/projecteADE/7223353/7154508

OAE Fons blanc