Cap a un model compartit d’atenció a l’empresa metropolitana

La Xarxa d’Oficines d’Atenció a les Empreses (OAE) metropolitanes treballa per la millora en la competitivitat de l’entramat productiu del territori: un pas més del suport de l’Administració local per respondre a les necessitats empresarials i per generar un flux econòmic que reverteixi en la població

Els Ajuntaments metropolitans i la seva tasca de suport a l’empresa i l’emprenedoria

L’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’AMB desenvolupa el projecte creació d’Oficines metropolitanes d’Atenció a les Empreses (OAE), junt amb els Ajuntaments de Barberà del Vallès i El Prat de Llobregat , per crear un model d’atenció a l’empresa