El Comerç Local, un motor de dinamització econòmica

El comerç ha actuat històricament com a motor de les economies locals, tant pel seu dinamisme com per l’alta taxa d’ocupació que genera. El comerç, i en especial l’anomenat model comercial mediterrani, a banda de la clàssica funció de proveïment de bens i serveis a les persones, actua com a espai de dinamització i interacció ciutadana, genera vida i moviment als barris i participa en la cohesió de les persones que hi formen part del municipi.

És aquest el principal motiu pel qual les polítiques locals han desenvolupat diverses actuacions de suport i foment a la dinamització del comerç: des d’actuacions urbanístiques a actuacions de dinamització firal o de mercats, passant pel suport directe a comerços i associacions comercials per la seva professionalització i augment de la competitivitat.

L’Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic de l’AMB està iniciant la seva tasca de suport als Ajuntaments Metropolitans en dues premisses clarament marcades:

– El comerç, a l’igual que qualsevol altra empresa, necessita tenir una gestió professionalitzada i millorar la seva competitivitat per garantir la seva subsistència

– El comerç ha d’explorar en major mesura les possibilitats que generen els recursos tecnològics per l’optimització dels seus resultats.

Així doncs, en la línia de treball de suport als Ajuntaments metropolitans, l’Agència desenvolupa la seva activitat de suport al comerç local desplegant eines de suport a l’empresa comercial, eines com ara cercadors o projectes d’assessorament i seguiment pel foment de l’activitat, duts a terme als mateixos Ajuntaments. Aquestes eines tindran com a punt de partida els plans de millora per la gestió i la millora de la comercialització de productes i política de vendes.

Podeu consultar més informació a:

– http://agenciaeconomica.amb.cat/ca/projectes/detall/-/projecteADE/7223391/7154508

– @AgenciaEconAMB