Més de 350 mesures socials i econòmiques de suport per fer front a les conseqüències de la COVID-19

L’AMB, a través de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic, ha creat un nou recurs web on es recullen més de 350 mesures socioeconòmiques de la metròpolis de Barcelona destinades a empreses, emprenedors i ciutadania en general per fer front a les conseqüències de la COVID-19. D’aquesta manera es posa a disposició de tothom les mesures que han pres els diferents agents del territori per minimitzar els efectes d’aquesta crisi, que està afectant fortament el teixit productiu i de serveis, el món professional i, especialment, les persones en situació de més vulnerabilitat de la metròpolis de Barcelona.

L’objectiu d’aquesta nova eina és centralitzar, visibilitzar i facilitar l’accés als recursos, la informació i els serveis que els ajuntaments, les administracions públiques i diverses entitats han posat en marxa a tot el territori metropolità.

Consulteu l’espai web amb recursos socials i econòmics

Una eina dinàmica i tres grans apartats per organitzar els recursos

Aquest nou espai web de l’AMB neix amb la voluntat de ser una eina dinàmica, de manera que l’organisme metropolità l’anirà actualitzant i integrant-hi nous recursos a mesura que vagin sorgint. Així mateix, s’aniran revisant periòdicament les mesures ja publicades per assegurar-se que continuen vigents.

L’espai web es divideix en tres apartats: mesures socials, mesures econòmiques i afectacions a programes i projectes propis. En l’àmbit de les mesures socials, destaquen les xarxes de solidaritat ciutadana i la informació sobre l’ajornament de taxes i tributs.

En l’àmbit de les mesures econòmiques es faciliten, entre d’altres, recursos per a la gestió empresarial, amb informació, per exemple, sobre com aturar l’activitat sense tancar l’empresa. Altres informacions que s’hi inclouen són la gestió dels recursos humans de l’empresa en aquesta situació sobrevinguda (teletreball, certificats de mobilitat, assessorament laboral, ERTO, aula virtual, formació en streaming…).

També s’informa sobre recursos econòmics directes, com de les subvencions per als autònoms o les possibilitats d’ajornament del pagament de la quota de la Seguretat Social.