Smart PAE: estratègia intel·ligent als PAE

Smart PAE: les Principals claus per dissenyar l’estratègia intel·ligent als Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) és una acció formativa generada per l’Agència de Desenvolupament Econòmic que ofereix respostes en matèria de mobilitat, sostenibilitat, seguretat i de la connectivitat dels PAE metropolitans.