Projecte INFOPAE: una fotografia actualitzada dels PAE metropolitans

Al mes gener s’ha produït la finalització del projecte INFOPAE 2018/2019, que donarà pas properament a l’execució del web de Polígons. Aquest projecte té l’objectiu de dotar d’eines pel manteniment, revisió, modificació i actualització del PAE metropolitans (Polígons d’Activat Econòmica) i l’actualització de l’espai web: és una actuació que es realitza en coordinació amb l’Administració Local, associacions d’empreses i altres entitats anàlogues.

Les actuacions han consistit en l’anàlisi de l’estat actual dels PAE en els municipis metropolitans i la realització d’una radiografia que es convertirà en una aportació a l’eina digital que s’està construint.

Entre el mes de gener de 2018 i el desembre de 2019 s’ha realitzat diverses reunions de l’equip de treball tècnic de l’Agència per investigar les fonts i els bases de dades a explotar i fer una anàlisi de les mateixes que ha derivat en un consens en la delimitació territorial del PAE i la seva nomenclatura. L’àmbit de l’actuació hi ha est la totalitat dels 36 municipis metropolitans. Aquesta actuació ha estat subvencionada pel “Programa de suport al desenvolupament local” del SOC i finançada conjuntament amb el SEPE (Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social).

Per més informació, podeu consultar http://agenciaeconomica.amb.cat/ca/projectes/detall/-/projecteADE/7222133/7154508