camp

L’AMB, un dels deu socis del projecte europeu MAGO

L’objectiu és desenvolupar solucions de gestió de l’aigua per a una agricultura sostenible al Mediterrani

Ja no és cap secret que l’escalfament global posarà en risc la disponibilitat d’aigua a les zones mediterrànies. Aquesta previsió no només alterarà els hàbits ciutadans, sinó que tindrà repercussions importants en l’agricultura. Per avançar-se a escenaris no desitjats i buscar solucions a l’escassetat d’aigua per a la producció d’aliments, des de la Unió Europea s’ha impulsat el projecte MAGO, liderat per Cetaqua, en què també hi participa l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

L’aportació de l’AMB serà desenvolupar un living lab per impulsar l’ús d’aigua regenerada de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Gavà-Viladecans. “L’aigua regenerada és tota aigua que ha estat tractada en una estació depuradora per adequar-la a diferents usos posteriors”, indica l’Agència Catalana de l’Aigua al seu web. I afegeix: “És una font estable d’aigua de qualitat útil per al reg agrícola La quantitat i la qualitat de l’aigua són clau per desenvolupar un reg eficient i garantir la seguretat dels productes”.

Per fer compatible l’activitat agrària amb la preservació d’un espai natural de gran interès mediambiental l’AMB treballarà conjuntament amb el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, el sector agrícola i altres parts interessades. Perquè un altre dels reptes del projecte és superar la desconnexió que hi sol haver entre els resultats de la recerca, les necessitats reals del mercat i la demanda dels usuaris finals.

MAGO té un finançament de 2,5 milions d’euros. A més de la recerca de solucions innovadores també s’ha imposat una estratègia de funcionament basada en processos participatius per millorar la governança en la gestió de l’aigua, algorismes oberts per aconseguir un ús més eficaç de l’aigua i de la conservació del sòl, així com eines per a la planificació i el funcionament dels sistemes de reutilització d’aigües residuals per a l’agricultura.