Ús potencial de la bici a la metròpolis

El 83 % dels desplaçaments que es fan diàriament dins i en relació amb l’àrea metropolitana de Barcelona són trajectes que es poden fer en bicicleta. Així ho conclou l’anàlisi realitzada per l’IERMB de les dades de telefonia mòbil facilitades a l’AMB pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, “Fluxos potencials per a l’ús de la bicicleta en l’àmbit metropolità“.

Distància

Desplaçaments

interns AMB

Desplaçaments connectius AMB

Desplaçaments

totals AMB

0,5-2 km 51 % 3 % 44 %
2-5 km 28 % 12 % 25 %
5-10 km 14 % 13 % 14 %
10-50 km 7 % 59 % 15 %
50-100 km 7 % 1 %
> 100 km 6 % 1 %

Segons aquesta anàlisi, la gran majoria dels desplaçaments que es fan en dies feiners a la metròpolis són inferiors a 10 km i, per tant, són potencialment pedalables. Sobretot si tenim en compte que la bicicleta elèctrica supera moltes de les barreres que a priori podria tenir una bicicleta mecànica (pendents, distància, forma física, estat de salut, calor…).

De fet, en analitzar les dades de mobilitat en dia feiner amb origen i destinació la mateixa àrea metropolitana, gairebé tots els desplaçaments de mobilitat quotidiana (93 %) serien pedalables.

mapa (1) (1)

Aquesta és una dada molt rellevant per a l’AMB , ja que està desenvolupant la xarxa d’eixos pedalables Bicivia i li serveix per conèixer quines connexions podran ser les més utilitzades quan estiguin implementades o si existeixen connexions potencials que no s’estaven tenint en compte fins ara.

mapa2 (1) (1)

Per obtenir aquestes conclusions, l’estudi mostra quins són els fluxos de mobilitat metropolitans a partir dels resultats de les dades de telefonia mòbil. Per fer-ho, s’analitza una mostra de més de 13 milions de línies mòbils segons el dia de la setmana i la distribució horària al llarg del dia, en un nivell territorial més desagregat del que es disposa habitualment.

Sin título (3) (1) (1)

Com que els resultats mostren l’abundància dels desplaçaments de curta distància, s’espera que un cop acabada la Bicivia moltes més bicicletes i VMP en faran ús per desplaçar-se a la feina, a l’escola o anar de visita.

I tu, t’animes a agafar la bici?