Nou visor de rutes saludables

L’aplicació web Aire Metropolità integra un nou servei de monitoratge en temps real i predicció de la qualitat de l’aire, que també ofereix un cercador de rutes a peu o en bicicleta saludables, és a dir, presenta els itineraris amb la menor càrrega de partícules contaminants. El visor és un mapa interactiu dels 36 municipis de metropolitans que ensenya en temps real la concentració de diòxid de nitrogen (NO2) i l’evolució prevista al llarg de les properes hores. El NO2 és un dels principals gasos contaminants que respirem diàriament a la ciutat, i el 80 % el generen els vehicles de motor. Properament està previst incloure també les partícules en suspensió (PM10).

L’aplicació web està pensada tant per a les persones d’aquests municipis que es desplacen a peu com per a les que ho fan en bicicleta. Inclou un servei de rutes saludables —únic a escala global— que té en compte la concentració de NO2 horària carrer per carrer, així com l’elevació en el recorregut. Alhora, presenta la ruta amb menys pol·lució i la compara amb la més ràpida, que no sempre és la més saludable.

El visor ha estat desenvolupat per la companyia barcelonina Lobelia Earth, dins del projecte col·laboratiu FutureMob liderat per l’AMB i finançat per l’EIT (European Institute of Innovation and Technology). Lobelia Earth és una empresa pionera en ciència climàtica aplicada cap a una economia de carboni zero.

Més informació a la notícia web