Jornada tècnica: la promoció de la bici a la metròpolis

Post sobre la jornada tècnica sobre les polítiques públiques per la promoció de la bicicleta a diferents metròpolis europees i la presentació dels resultats d’un anàlisi cost-benefici aplicat a dos trams de la xarxa Bicivia.