L’INS Angeleta Ferrer de Sant Cugat del Vallès arriba a l’última etapa del projecte ApS

Els alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Angeleta Ferrer de Sant Cugat del Vallès ja disposen de les dades energètiques dels edificis residencials pel projecte d’ApS (Aprenentatge i Servei) de renovació energètica NZEB (Nearly Zero Energy Building) que estan duent a terme i preparen les accions de retorn al veïnat.

Per veure en què consisteix aquest projecte, clica en aquest enllaç.

El primer trimestre del curs 2018-19 el professorat i l’alumnat van rebre formació sobre energia, eficiència energètica a les llars i quines actuacions de renovació energètica es poden fer per optimitzar el consum de l’energia. També se’ls va familiaritzar amb una eina digital de quantificació de la renovació energètica que permet fer una diagnosi del balanç energètic actual dels edificis propers i identificar quines actuacions de rehabilitació es podrien fer i com afectaria al balanç energètic inicial.

Al llarg del segon trimestre l’alumnat ha treballat de valent. El passat 18 de març un total de 10 grups d’alumnes van fer les presentacions de les accions que han fet, les dades recollides i les recomanacions que donaran al veïnat.

Els projectes que estan realitzant l’alumnat tenen diverses fases:

1. L’alumnat ha escollit un edifici d’habitatges d’una de les persones del grup i ha realitzat uns càlculs per obtenir diferents dades i informació prèvia (any de construcció, superfície, orientació, quantitat de mitgeres, alçada, amplada…), fent ús del cadastre i el Google Earth.

2. També, han obtingut informació del veïnat quant a l’ús i tipus de calefacció i refrigeració mitjançant unes enquestes que han elaborat ells mateixos. Per informar a la comunitat del dia en que es realitzarien les enquestes s’han elaborat uns cartells informatius que s’han penjat a l’escala i ascensors, i pel dia de les visites s’han elaborat unes targetes d’identificació. Les vistes als edificis i el contacte directe amb els veïns i les veïnes ha estat tota una experiència.

Foto APS NZEB 2

3. Les dades recopilades les han incorporat a una eina digital (dissenyada especialment per a aquest projecte) i han avaluat les diverses opcions de rehabilitació energètica que pot tenir aquell edifici d’habitatges. Per decidir quina opció recomanar al veïnat han valorat aspectes com la reducció de consum energètic, el cost econòmic, els anys de retorn de la inversió o les emissions de CO2 estimades, entre d’altres. A la sessió del dilluns 18 de març van poder comentar amb l’expert d’energia els resultats obtinguts i quines opcions els semblaven més adients per recomanar.

Foto APS NZEB 1

Ens les properes setmanes l’alumnat elaborarà els elements per difondre a cada edifici estudiat quines són les accions de rehabilitació energètica que es recomanarien. Les accions de difusió previstes són: l’elaboració de cartells per penjar als espais comuns; notes informatives per introduir a les bústies; i, en la mesura del possible, fer una reunió amb la comunitat de veïns per poder explicar les recomanacions. A nivell de centre educatiu es realitzarà una exposició dels projectes de cada edifici per a que tota la comunitat educativa conegui el projecte i es conscienciï de la importància de reduir el consum energètic, conegui mesures de rehabilitació energètica d’habitatges i quins impactes ambientals, socials i econòmics té el malbaratament energètic.