11 de febrer, un dia per reivindicar la ciència en femení

Segons l’ONU, la ciència i la igualtat de gènere són vitals per realitzar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) recollits en l’Agenda 2030. Desafortunadament, l’accés de les dones per a desenvolupar carreres relacionades amb la ciència segueix tenint moltes barreres: menys del 30% dels investigadors científics a tot el món són dones…

Més dades rellevants: d’acord amb un estudi realitzat a 14 països, la probabilitat que les estudiants universitàries acabin una llicenciatura, un màster i un doctorat en alguna matèria relacionada amb la ciència és del 18%, 8% i 2%, respectivament. Mentre que la probabilitat pels estudiants masculins és del 37%, 18% i 6%.

És per totes aquestes raons que el 22 de desembre de 2015 l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar l’11 de febrer com el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. Un dia per assolir l’accés i la participació plena i equitativa en la ciència per a les dones i les nenes. I és que la diversitat de gènere en la investigació permet aprofitar tots els talents, aportant la perspectiva i la creativitat femenina.

Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere

En aquest sentit, al Compartim un Futur disposem d’una Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les nostres activitats i recursos educatius. Amb aquesta Guia, l’AMB referma el seu compromís amb un model educatiu que fomenta la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones i nenes, fomentant la coeducació a tots els nivells educatius.

Aquesta Guia ens dona eines per evitar que els continguts de les activitats reprodueixin rols i estereotips de gènere com, per exemple, la representació de la dona com a única persona que duu a terme les tasques de la llar. També inclou recomanacions per fomentar la participació igualitària a les nostres activitats. Cal tenir en compte que la representació de família hauria de fugir dels models que semblen més comuns (mare, pare, fill i filla) i que, en realitat, només representen el 25% de les famílies actuals.