“Les energies renovables no només són el present i futur, també són l’opció que ens ajudarà a estalviar”

Iu Gallart és enginyer industrial especialitzat en termeoenergia per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB; Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)). Ha desenvolupat tot la seva carrera professional sempre dintre del àmbit de l’energia, començant el 2007 en la comercialitzadora especialitzada en cogeneració, AME (grup Factor Energia i AESA). A finals de 2012, va passar a dirigir la companyia fins a finals de 2016.

El maig de 2017, inicia el  projecte de Barcelona Energia com a responsable tècnic i a dirigir-lo a nivell operatiu, a partir de 2018.

  1. Barcelona Energia és una comercialitzadora d’energia elèctrica que tota l’energia que ven és 100% d’origen renovable, exactament per què és important això?

Com a comercialitzadora pública d’energia elèctrica, Barcelona Energia està compromesa amb el medi ambient. Per aquest motiu només comercialitzem energia 100% renovable, la qual està certificada per la CNMC (el regulador del sistema energètic espanyol). La seva procedència concreta són les 105 plaques fotovoltaiques de l’Ajuntament de Barcelona, la planta de biogàs de l’AMB ubicada a la Vall d’en Joan i la resta, d’altres productors renovables que obtenim mitjançant licitació pública com dicta la llei.

Aquest fet és important, ja que a través de la generació d’energia renovable, ajudem a reduir els gasos d’efecte hivernacle i a què el preu de la llum sigui més econòmic.

Així doncs, treballem per impulsar un nou model energètic més sostenible, basat en l’eficiència, la generació d’energies renovables, l’autoconsum i la participació ciutadana. El canvi de model energètic és una estratègia de gran abast que implica recuperar la sobirania energètica promovent la gestió pública i ciutadana de l’energia, la democratització del seu accés i la seva gestió com a servei públic.

2. Un dels objectius de Barcelona Energia és treballar cap a la transició energètica. Quines eines creieu important per a sensibilitzar a la ciutadania i fer una bona transmissió de la recerca (els vostres projectes) a la divulgació?

Des de Barcelona Energia volem continuar sent un referent en el model de transició energètica defensant el nostre model d’empresa pública, centrant-nos a reforçar tots els serveis que hem posat en marxa, molts d’ells abans reservats a la gran empresa i que nosaltres hem posat en mans de la ciutadania.

Tenim clar que la clau per aconseguir aquesta sensibilització i divulgació per a obtenir l’apoderament de la ciutadania és potenciar l’assessorament personalitzat en un entorn 360º de l’eficiència energètica, des d’oferir servei complet d’autoconsum fotovoltaic, instal·lació de punts de recàrrega per vehicles elèctrics, canvi d’equips tèrmics per elèctrics, assessorament en hàbits de consum i potència, etc. En resum, oferir, en tots els aspectes, una ajuda per l’eficiència energètica proactiva, és a dir, un assessorament personalitzat per a cada circumstància.

Addicionalment, estem treballant amb l’Ajuntament de Barcelona i la ciutadania en projectes d’innovació energètica com per exemple crear una comunitat energètica, participar en els mercats de balanç com agregadors de la demanda, etc.

A més, participem constantment en esdeveniments i webinars de divulgació per compartir el nostre coneixement en temes energètics d’interès general tan diversos com l’autoconsum o entendre la factura de la llum.

3. Creus que hi ha d’haver una aposta, encara més ferma, cap a les energies renovables?

En els últims anys s’ha demostrat, de manera clara, la tendència global que hi ha en l’ús d’energies renovables i Barcelona Energia treballa per impulsar una transició energètica que ens dugui cap a un model totalment sostenible.

Aquest canvi de conscienciació en la societat ens ha de fer veure i reflexionar sobre l’ús del consum energètic i com podem ajudar per reduir-lo a través de l’ús racional dels recursos que disposem.

Les energies renovables no només són el present i  futur, també són l’opció que ens ajudarà a estalviar. En aquest sentit, hem de tenir en compte que les energies renovables suposen un estalvi monetari pel consumidor ja que són la font d’energia més econòmica. I, a més, també són les millors pel medi ambient perquè són energies verdes i sostenibles, evitant així l’emissió de milers de tones de CO2. Un exemple clar: l’àrea metropolitana de Barcelona ha evitat l’emissió de més de 100.000 tones de CO2 gràcies a l’energia verda de Barcelona Energia, que seria l’equivalent a la contaminació produïda en fer 14.000 voltes a la terra amb un cotxe dièsel.

4. Creus que els programes d’educació ambiental per a formació reglada i per a ciutadania, com el Compartim un futur, són útils per a aconseguir una veritable transició energètica?

Programes com aquests, els quals aporten informació i recursos i faciliten la reflexió de les persones, són molt útils, ja que aporten una visió més extensa sobre com es pot realitzar el canvi cap a un futur més sostenible.

Per a aconseguir una transició energètica real i efectiva ens cal conscienciar a les persones, des de les més joves a les més adultes, sobre el risc que comporta no tenir cura del medi ambient.

Des de Barcelona Energia estem molt conscienciats per sensibilitzar i apoderar la ciutadania, per aquest motiu vam crear el Consell de Persones i Usuàries, que és l’òrgan assessor que permet a les persones usuàries de Barcelona Energia participar de forma activa en la presa de decisions de la comercialitzadora energètica.

5. Per acabar, expressa un “desig ambiental” per a les properes generacions.

Espero que el més aviat possible tinguem un món en que tot el consum energètic sigui 100% renovable i en el que haguem aturat completament el canvi climàtic! Les pròximes generacions tindran un paper clau per a que tinguem ciutats on tots siguem generadors d’energia, on tota la mobilitat sigui elèctrica i sostenible i on utilitzem la tecnologia per a consumir de la manera més eficient possible.

Des de Barcelona Energia estem treballant de forma persistent per aconseguir aquesta transició energètica i ara per ara el 1.300.000€ i les 100.000 tones de CO2 que hem estalviat són un bon inici. Continuarem treballant perquè l’any vinent siguin molts més!