“Els tallers del Compartim un Futur permeten passar de la teoria a la pràctica amb activitats motivadores”

Elisenda Molins és mestra de l’escola Laia del barri de Sant Andreu.

Quines assignatures imparteixes?

Soc tutora de primària i imparteixo gairebé totes les matèries, excepte les especialitats d’anglès, música i educació física.

Amb quin grup has participat al Compartim un Futur? El tema de l’activitat, l’heu treballat de manera puntual o forma part d’una assignatura o projecte?

L’escola participa en el projecte Agenda 21. Cada curs treballem algun tema i intentem fer diferents activitats que estiguin relacionades amb el tema triat. A més, amb l’alumnat d’educació primària intentem realitzar algunes de les activitats que es proposen en el catàleg del Compartim un Futur. Habitualment reservem activitats relacionades amb els continguts que han estat treballats prèviament a les àrees de medi o  d’educació en valors.

Com a centre, com treballeu l’educació per la sostenibilitat?

A l’escola ens organitzem per comissions. Tenim la comissió de l’Agenda 21 on hi ha professorat de diferents etapes i cicles. En aquesta comissió també hi ha alumnes de cicle superior que ens ajuden a dinamitzar les activitats que es proposen.

Al llarg del curs, a les àrees de coneixement del medi i d’educació en valors fem activitats relacionades amb el respecte al medi ambient: estalvi energètic, ús d’energies renovables, estalvi d’aigua, contaminació atmosfèrica, canvi climàtic, etc. Al llarg del calendari escolar també fem alguna activitat relacionada amb alguna d’aquestes dates: Dia Mundial de l’Aigua, Dia de la Terra o Dia del Medi Ambient.

Respecte a la comunicació escola i família, totes les comunicacions es fan per mitjà de la plataforma de gestió. Així hem aconseguit reduir el volum de paper. A la normativa de centre, aconsellem a les famílies que posin els esmorzars en carmanyoles. I aquest curs hem fet un pas més: les agendes que donem a l’alumnat són reciclables.

Què és el que més us ha agradat de l’activitat que heu fet?

Les activitats són motivadores. Totes les activitats estan basades en la participació dels alumnes, que, a partir de jocs i diferents activitats de manipulació o descoberta, poden aprofundir els coneixements que hem treballat prèviament a l’aula.

Dels coneixements apresos, què creieu que podreu posar en pràctica en el vostre dia a dia?

Els tallers impartits pel Compartim un Futur són un bon recurs. Permeten passar de la teoria a la pràctica amb activitats motivadores basades en la descoberta i l’experimentació.

Què creieu que us pot oferir un programa com el Compartim un Futur?

Al programa Compartim Futur tens un ventall molt ampli d’activitats per fer tant a l’aula com fora del centre. Permet anar a visitar espais que són de difícil accés (depuradores, deixalleries…). Els tallers són impartits per un bon equip de monitors que tenen un alt nivell de coneixements i poden donar una visió diferent als temes treballats. A més, en algunes activitats pots descarregar fitxes didàctiques per reforçar o consolidar allò après en els tallers i activitats reservades.