Els quilòmetres de les roses de Sant Jordi

23 d’abril, Diada de Sant Jordi. Dia de llibres i de roses, moltes roses. Sabies que el 90 % de les roses que es venen en aquest dia arriben de Kenya, Etiòpia, Colòmbia i l’Equador?

Els impactes de la importació de roses són tant a escala local com global. A continuació us n’indiquem algunes de les conseqüències negatives per al medi ambient:

  • Emissions de diòxid de carboni i contaminants atmosfèrics durant el transport; per tant, contribueixen a l’escalfament global i a la contaminació de l’aire.
  • Contaminació del sòl, ja que les extenses plantacions tenen implícit un ús intensiu de fertilitzants i de productes fitosanitaris, com plaguicides, herbicides, fungicides, etc.
  • Sobreexplotació dels aqüífers per l’alta demanda d’aigua de les plantacions.

Tampoc podem oblidar les implicacions socials d’aquest tipus d’indústries en les quals els treballadors sovint hi estan gran quantitat d’hores i s’exposen a productes nocius per a la seva salut.

És per això que convidem a tothom a buscar roses de proximitat, com les que es cultiven al Maresme. En aquesta web hi trobaràs les flors que es cultiven a Catalunya i on pots trobar les paradetes o botigues en funció de dates assenyalades.

Una altra alternativa original poden ser les roses fetes de roba, paper o altres materials, que a més de ser boniques duren molt més temps! En aquesta línia més alternativa a la rosa tradicional, la Societat Catalana d’Educació Ambiental promou cada any la campanya #RosesSenseEspines que té l’objectiu de reflexionar sobre els impactes ambientals, econòmics i socials relacionats amb aquesta tradició i fomentar un canvi d’hàbits.