L’elaboració del nou Programa metropolità d’educació per a la sostenibilitat 2030 arriba a la recta final

El Programa metropolità d’educació per a la sostenibilitat 2014-2020 va marcar un abans i un després en la història del Compartim un Futur. Ha estat un període en què el Programa s’ha expandit en tots els àmbits: més participació, més temàtiques, més activitats i recursos educatius, més diversitat de públic i, sobretot, més qualitat.

Tot i això, cal iniciar un altre període del programa educatiu amb horitzó 2030, el PMES 2030, en el qual caldrà integrar-hi els diferents reptes i paradigmes socials i ambientals als quals hem de fer front, especialment la greu situació d’emergència climàtica que estem vivint, i assolir el gran repte d’estendre la cultura de la sostenibilitat.
L’elaboració d’aquest programa, afectat per la pandèmia de la covid-19, es va iniciar amb un extens procés de participació a diferents nivells i etapes. Al llarg del 2021 i el 2022 es van dur a terme diferents reunions amb serveis de l’AMB per saber quines eren les seves necessitats, objectius i accions, i així incorporar-ho de manera transversal i integradora en el nou programa. També es van organitzar diverses entrevistes a experts en l’educació ambiental i que tenen coneixement del Compartim un Futur per proposar millores per al nou programa.

A més, fruit de les diferents sessions del Congrés Nacional d’Educació Ambiental (CNEA) que es van dur a terme entre el 2020 i el 2021, van sorgir diferents propostes sobre diferents àmbits i temàtiques, moltes de les quals s’han recollit per aplicar-les i que estan relacionades amb les propostes actuals.

Per acabar, durant el mes de juny d’enguany, es van dinamitzar tres sessions de participació sectorials de manera telemàtica on hi van intervenir personal de l’AMB, ajuntaments, entitats, associacions, empreses i docents. Totes les propostes sorgides en les sessions es valoraran i s’integraran en la mesura del possible en el nou programa, el qual està en procés de redacció.

A més de les diferents propostes, cal fer menció a l’estudi de l’oferta educativa metropolitana en l’àmbit ambiental que es va iniciar el 2020, una diagnosi molt completa per saber quines són les necessitats educatives reals del territori metropolità, i que es tindrà en compte en el plantejament d’accions específiques en el nou PMES 2030.

Així doncs, amb la intenció de marcar les línies estratègiques dels propers anys, l’equip d’educació ambiental de l’AMB està redactant el nou Programa metropolità d’educació per a la sostenibilitat amb molt d’esforç i ambició, però alhora amb il·lusió i esperança. Cal seguir treballant de valent per aconseguir un canvi d’hàbits real i significatiu de la ciutadania, amb la mirada en processos de transformació col·lectiva, i per fer front a l’emergència climàtica i altres reptes a nivell local i global.