Què és la petjada de carboni?

La petjada de carboni és un concepte que fa referència a la quantificació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) que genera una activitat, individu, organització o producte durant el seu cicle de vida. Els resultats sempre s’expressen en tones de diòxid de carboni equivalents (CO2eq).

Emissions de CO₂ contingudes en el cicle de vida de producció d’una samarreta de cotó.

Quins són els objectius de reducció?

La UE s’ha compromès a arribar a la neutralitat en carboni per a l’any 2050 mitjançant la nova Llei europea del clima, inclosa en el Pacte Verd Europeu. Aquesta neutralitat s’aconsegueix quan s’emet a l’atmosfera la mateixa quantitat de CO2 de la que s’acaba absorbint a través de diferents vies, fet que deixa el balanç a zero. L’objectiu intermedi per al 2030 és la reducció del 55 % de les emissions respecte als nivells de 1990, i s’ha establert un paquet de mesures per aconseguir-lo, conegut com a “Fit for 55”. En aquest web trobaràs més informació sobre la neutralitat de carboni.

Què hi podem fer, nosaltres?

Actualment, tenim eines per calcular la petjada de carboni analitzant el cicle de vida d’un producte, activitat o individu. La mesura és objectiva i quantitativa.

A continuació, t’indiquem alguns exemples de productes o serveis i la seva petjada de carboni associada:

  • La carn de vedella té una petjada de carboni de 129,9 kg CO₂/kg. En canvi, la patata té una petjada de 0,21 kg CO₂/kg.

(Si vols saber-ne més, al web de la Calcuteca, eina per conèixer l’impacte ambiental d’una recepta de cuina https://calcuteca.amb.cat/, es tenen en compte les fases de producció dels aliments, la fabricació dels embalatges i el transport fins a la ciutat de Barcelona).

  • La indústria làctica també genera una petjada de carboni molt elevada, tenint en compte tots els impactes indirectes que comporta, com el manteniment i l’alimentació dels animals, fins a la producció i el transport dels productes finals.
  • Els electrodomèstics no només tenen una elevada petjada de carboni en la producció i el transport, sinó que durant la seva vida útil i en la posterior disposició com a residus la van augmentant a causa del consum energètic que generen, i també perquè els residus derivats de la composició del producte tenen un impacte elevat. Per aquesta raó, és molt important que siguin eficients. Això no només suposarà un estalvi per a les nostres butxaques, sinó que reduirà notablement el seu impacte ambiental.
  • El transport motoritzat, com el cotxe, té una petjada de carboni molt elevada i augmenta amb l’ús i el temps. Així, el transport públic o compartir vehicle són alternatives cada cop més freqüents i sostenibles que estan a l’abast de tothom. I encara ho és més anar a peu o bicicleta, és a dir, fer servir mitjans de transport no motoritzats, en què la petjada de carboni és 0!
Circulació de vehicles per un carrer de la ciutat de Barcelona. Autoria: Ramon Josa Campoamor.
  • Els plàstics d’un sol ús, per la seva producció i difícil eliminació, també tenen una petjada molt elevada. Tenim maneres d’evitar-los. Per exemple, comprant a granel, una opció cada cop més freqüent i accessible per a tothom.

Per tant, abans de comprar un producte o demanar un servei, és important que pensem en la petjada de carboni que hi ha al darrere. Tots som responsables de reduir les emissions de CO i aconseguir la neutralitat de carboni en un futur proper.  

Des del Compartim un Futur, treballem per donar a conèixer mesures i eines per reduir la petjada de carboni. Una de les activitats noves d’aquesta temporada és Canviem la petjada! Està dirigida a públic de formació reglada (cicle mitjà i superior de primària, i primer cicle d’ESO). Si vols fer-la, posa’t en contacte amb la Central de Reserves del Compartim un Futur.