Uns hostes molt especials

Què són els hotels d’insectes?

Són estructures artificials fetes de materials de construcció (inerts o orgànics) que incorporen un conjunt d’habitacles amb l’objectiu de servir de refugi de moltes espècies d’insectes, la majoria de les quals es troben en estat de regressió. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) promou els hotels d’insectes als parcs metropolitans per fomentar la biodiversitat d’aquestes espècies.

Hotel d’insectes al Jardi Botànic i Històric de Barcelona. Autoria foto: Ferran Taberner i Raset.

Per què són tan importants els insectes?

La biodiversitat és una característica essencial que defineix els ecosistemes madurs. Té en paper fonamental en els serveis ecosistèmics, és a dir, en els beneficis que els ecosistemes aporten a la societat i que, entre altres coses, milloren la salut de les persones.

Els insectes  contribueixen de manera molt important en la descomposició de la matèria orgànica present als parcs, i ajuden a mantenir la qualitat del sòl, ja que l’oxigenen quan hi fan cavitats.

El fet que hi hagi una gran quantitat d’insectes pol·linitzadors fa possible la reproducció de les espècies vegetals, i això ajuda a mantenir l’equilibri dels ecosistemes fent-los més sans i resilients.

A més, en els parcs metropolitans, els insecte exerceixen una funció molt important de control biològic de plagues, ja que algunes espècies són depredadores d’altres que parasiten la vegetació i, així, no cal utilitzar compostos químics en el tractament.

També són font d’aliment de moltíssimes de les espècies que habiten els parcs, com ara el tòtil, la reineta, la granota verda i moltes espècies d’ocells insectívors.

Així doncs, els hotels d’insectes ofereixen un hàbitat perfecte a espècies diverses que fan aquestes funcions tan essencials.

Malauradament, els insectes estan en regressió a causa de la pèrdua d’hàbitats i dels productes fitosanitaris. Per aquesta raó, a l’AMB els ajudem a viure millor als parcs. No només perquè ens agrada tenir-los, sinó també perquè els necessitem! 

La propera vegada que visitis un parc metropolità, fixa’t en els hotels d’insectes i procura identificar-hi les diferents espècies! Al costat hi trobaràs un panell que t’ajudarà a fer-ho.

Hotel d’insectes al parc del Turonet (Cerdanyola del Vallès). Autoria foto: Joan Guillamat Castells. Onomàstics: Jona García.