El cost ambiental del tabac

Tothom és coneixedor dels efectes nocius del consum de tabac per a la salut de les persones. Però quins són els efectes ambientals que provoca?

La producció i el consum de tabac tenen un impacte directe sobre la desforestació, la contaminació de l’aigua, el canvi climàtic i la gestió dels residus. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la indústria tabaquera cada any provoca, a més de la pèrdua de 8 milions de vides humanes:

  • La tala de 600 milions d’arbres.
  • L’ocupació de 200.000 hectàrees de terra.
  • El consum de 22.000 milions de tones d’aigua.
  • La generació de 84 milions de tones de CO2.

A més, els productes de tabac contenen més de 7.000 productes químics tòxics i materials no biodegradables, com el filtre d’acetat de cel·lulosa, que conté microplàstics. Quan es llencen al medi, les burilles triguen uns 10 anys a descompondre’s, fet que provoca la contaminació del sòl. I no només això, sinó que aquestes burilles poden arribar als rius a través dels escolaments de la pluja, la qual cosa provoca efectes negatius en la fauna i flora dels ecosistemes aquàtics.  

De fet, cada any, uns 4,5 bilions de filtres de cigarretes contaminen oceans, rius, voreres de les ciutats, parcs i platges.

Per combatre  aquest problema, concretament pel que fa a la gestió d’aquests residus, és essencial conscienciar sobre els efectes negatius de les burilles de cigarretes i promoure pràctiques responsables. Implementar una eliminació correcta de les burilles, com ara dipositar-les en contenidors específics o fer ús de cendrers portàtils, pot ajudar a minimitzar els efectes d’aquest agent contaminant.

Si vols saber més sobre els impactes del tabac en el medi ambient, pots consultar l’informe del 2022 de l’OMS titulat Tobacco: Poisoning our planet.