La contaminació acústica: un mal silenciós

Els sons poden ser molestos, incòmodes i arribar a alterar el benestar fisiològic i psicològic dels éssers vius. En aquests casos en diem “soroll” i es considera contaminació.

Quines són les principals fonts de soroll?

  • El trànsit rodat, ferroviari i aeri: el trànsit automobilístic, amb els seus clàxons i motors és una font important de soroll. Així mateix, el trànsit aeri genera sorolls que poden afectar negativament la qualitat de vida dels residents propers a les zones aeroportuàries.
Font: racc.es
  • Les activitats industrials i recreatives, com les obres de construcció, tot i ser temporals també contribueixen significativament a la contaminació acústica. Martells neumàtics i maquinària pesada emeten sorolls que poden pertorbar la tranquil·litat en els entorns urbans.
  • El veïnatge: a la ciutat vivim a prop d’altres persones, els veïns i veïnes, ja sigui en un mateix edifici, en cases contigües o al mateix carrer. Hi trobem comerços, escoles, equipaments esportius o culturals, etc. Això fa que diàriament ens trobem envoltats per sons o sorolls que són fruit de l’activitat diària.

Quins efectes provoca?

Segons l’Agència Europea del Medi Ambient, arriba a causar mil morts prematures cada any. Pot causar estrès, problemes de sordesa, cardiopaties i falta de descans. De fet, a Espanya, el 30 % de la població està exposada a nivells de soroll per damunt dels 55 decibels que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Com es mesura?

Per avaluar els nivells de soroll o pressió sonora en un determinat entorn utilitzem un dispositiu que s’anomena sonòmetre, que quantifica el soroll en decibels (dB). Així, podem obtenir dades objectives del volum sonor present en una ubicació específica. Cal tenir en compte que el soroll es mesura en escala logarítmica; és a dir, cada 3 decibels es dobla la potència. Per exemple, 30 dB + 30 dB no són 60 dB, sinó 33 dB. L’OMS estableix que el soroll esdevé perjudicial si supera els 75 dB, mentre que a partir dels 120 dB pot ser molt perjudicial per a l’ésser humà.

Font: https://www.ub.edu/ossma/actualitat-medi-ambient/la-contaminacio-acustica-reduir-el-soroll-per-millorar-la-salut-eco2-0-14-2

La recopilació precisa de dades proporcionada pels sonòmetres permet dissenyar estratègies específiques per alleujar els sorolls.

Normativa

Hi ha una normativa, tant a escala estatal, com autonòmica i també municipal, per regular els sorolls. Els mapes de capacitat acústica municipal són un instrument per a la gestió ambiental del soroll. Tots els ajuntaments tenen l’obligació d’elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica i posar-lo a disposició de la població.

En l’apartat de contaminació acústica de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya hi podràs trobar tota la informació disponible.  

La sensibilització envers aquest tipus de contaminació, que no té tanta anomenada com l’atmosfèrica o la de les aigües, és necessària perquè les ciutats siguin espais més silenciosos i saludables per a tothom.

Si et dediques a l’ensenyament en un centre educatiu de l’àrea metropolitana, pots reservar una activitat sobre la contaminació acústica. Hi ha tres propostes educatives des d’I3 fins a 6è de primària.