Contacta

Formulari contacte InnoAMB

*

*

*

Protecció de dades

L’informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a donar resposta a les seves peticions.

Les seves no seran cedides a tercers i un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part del registre d’expedients de l’AMB. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.

Podrà accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels seus drets adreçant-se adjuntant el seu DNI a Serveis Jurídic, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, c/ 62, núm. 16-18 edifici A – Zona Franca 08040 Barcelona o bé al correu electrònic a atenciojuridica@amb.cat.