Hub Talent

Programa Hub Talent Metròpolis Barcelona

Descripció:

Establiment d’una xarxa de centres d’innovació especialitzats i de referència de l’àrea metropolitana que siguin espais de creativitat i innovació. Hi participaran universitats, centres d’excel·lència, empreses, municipis metropolitans i agents econòmics i socials.

Presentació: