RiConnect

RiConnect

Com et mous per la metròpolis? Has canviat els hàbits de mobilitat recentment? Molts de nosaltres hem modificat els hàbits per les restriccions arran de la pandèmia i la possibilitat de teletreballar. Tanmateix, també ha crescut la consciència vers la sostenibilitat i la voluntat de viure en ciutats més saludables. Potser ara és el moment oportú, doncs, per repensar les infraestructures de mobilitat?

L’aposta pel transport públic, la mobilitat activa i la proximitat cada cop agafa més força i, per tant, cal repensar les infraestructures de mobilitat. Tot i que aquestes infraestructures dissenyades per als automòbils ens han permès accedir a tota la metròpolis a gran velocitat, ara cal redimensionar-les, prioritzar-hi la mobilitat per a vianants, ciclistes i transport col·lectiu, i integrar-les en l’entorn urbà i ambiental.

Volem tornar a connectar les ciutats amb els barris, els carrers amb les places i tot l’espai públic amb les persones. RiConnect és una xarxa formada per vuit metròpolis que desenvoluparà estratègies urbanístiques, processos, instruments de planificació i eines per fomentar el transport públic i la mobilitat activa per fer possible la regeneració urbana del territori. Té la voluntat de repensar en profunditat com hem de transformar les infraestructures per aconseguir una metròpolis més sostenible, equitativa i atractiva per a tothom.

Aquest nou projecte forma part del programa europeu URBACT, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, que facilita que entitats locals europees puguin treballar conjuntament per desenvolupar solucions integrals a reptes comuns utilitzant una metodologia participativa.

RiConnect_Partners

Per què és important repensar les infraestructures?

La contaminació atmosfèrica incideix greument en la salut de les persones. Segons el darrer informe de l’Agència Europea del Medi Ambient (EEA, 2018), la contaminació atmosfèrica és la responsable directa de més de 500.000 morts prematures a l’any a Europa. La UE ha acordat reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en un 40 % el 2030, respecte als nivells del 1990 (Comissió Europea i ONU-Hàbitat, 2016), a més de reduir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica, especialment a les àrees metropolitanes. I més tenint en compte el pronòstic de les Nacions Unides que diu que el 2050 gairebé el 85 % de la població europea viurà a les ciutats.

En aquest context, les àrees metropolitanes necessiten, principalment, optimitzar les infraestructures de mobilitat existents per permetre una mobilitat més eficient i equitativa i, alhora, reduir la contaminació, el soroll, etc. Aleshores… estem parlant només de transformar infraestructures?

Contaminació

 

Hem d’aprofitar aquesta oportunitat per fer un canvi de model?

Les grans infraestructures de mobilitat es construeixen principalment en terrenys públics i són elements continus que travessen entorns urbans i espais oberts. Enllacen poblacions i també àrees productives, però alhora fragmenten el territori i produeixen la segregació d’alguns teixits urbans.

Enfront d’aquesta realitat, cal valorar-ne els avantatges i inconvenients i pensar en l’oportunitat que ofereixen les infraestructures per fer un canvi de model que prioritzi la mobilitat activa i el transport públic massiu i integrat. Les infraestructures també poden facilitar la implementació de noves xarxes de serveis, com la xarxa d’aigua regenerada, i la producció d’energia solar, i alhora nous desenvolupaments d’alta qualitat amb habitatges, zones industrials i centres econòmics. Tot plegat hauria d’ajudar a descentralitzar la metròpolis i a reduir el nombre de viatgers al centre de la ciutat. Es pot abordar un canvi de model integral metropolità gràcies a la transformació de les infraestructures?

Vista Carretera Reial

Com funciona la xarxa RiConnect?

Tradicionalment, les ciutats han tendit a afrontar els reptes de manera segregada (departaments separats de transport, planificació, habitatge, medi ambient, treball, etc.), i han aprovat plans independents, amb un abast limitat. És per això que el programa europeu URBACT planteja la creació de grups locals formats per representants de sectors socials, econòmics i ambientals (personal de la ciutat, ONG, pimes, universitats, ciutadans i altres grups d’interès) amb l’objectiu de poder prendre decisions en comú i trobar solucions conjuntes als reptes locals.

RiConnect és una xarxa d’àrees metropolitanes i autoritats de transport amb perspectiva supramunicipal, en què cada soci té el seu propi context espacial, legal, econòmic i històric, però tots comparteixen els mateixos objectius. Planteja la participació ciutadana com un eix vertebrador per al desenvolupament d’idees i la creació de projectes urbans integrals a través d’eines de cocreació i participació.

En la primera fase del projecte RiConnect, de sis mesos de durada (2 de setembre de 2019 – 2 de març de 2020), s’ha fet una anàlisi detallada de cada membre de la xarxa i s’han acordat els principals objectius, reptes i metodologia a seguir en la segona fase. Aquest n’és el resultat.

En la segona fase, de 27 mesos (maig 2020 – agost 2022), cada soci treballa per proposar un pla d’acció integrat en un emplaçament concret del seu territori metropolità. Tots tenen un punt de partida diferent, però els reptes i objectius de la xarxa són compartits. La metodologia acordada es basa en l’intercanvi, l’aprenentatge integrat i les activitats participatives, tant a escala internacional com local. Es treballen aquestes quatre qüestions:

Com ens movem pel territori?
Com integrem la infraestructura en l’entorn urbà?
Com repensem la planificació urbana i les seves eines?
Com integrem les qüestions ambientals en la planificació del territori?

El resultat del procés participatiu és un pla d’acció integrat per a cada metròpolis. Aquests plans parlen d’estratègies urbanes, però també de projectes concrets que es puguin desenvolupar en un període curt de temps.

Així, l’AMB proposa treballar a l’N-150 i la C-58 entre Montcada i Reixac, Ripollet, Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès. El projecte vol afrontar dos reptes: transformar la carretera en una avinguda metropolitana i prioritzar-hi el transport públic i la mobilitat activa, tot vertebrant la metròpolis i, alhora, reconnectant ambdós municipis.

Estigueu atents al desenvolupament del projecte!!!