Carlos Cordón, nou vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat

Benvolguts i benvolgudes,

Tinc l’honor d’encapçalar, aquest nou mandat 2023-2027, l’àrea de Mobilitat, Transports i Sostenibilitat de l’AMB, organisme que ha impulsat, en els darrers anys, de la mà dels ajuntaments, una veritable transformació de la mobilitat de la metròpolis de Barcelona. És un honor i un repte assumir aquesta tasca i prendre el relleu de l’Antoni Poveda per liderar, en aquesta nova etapa, des del consens, els reptes i canvis de la nova mobilitat i, sobretot, fer-la més eficient, sostenible, saludable i amable.

Entre els nostres objectius per als propers quatre anys, està el de seguir impulsant i acabar de consolidar el sistema metropolità de transport públic col·lectiu, per fer-lo encara més eficient i de més qualitat. Aquest ha de ser l’eix bàsic de la mobilitat metropolitana de manera preferent, sobre el trànsit privat.

Per fer-ho, és necessari un pressupost estable i suficient i un sistema tarifari basat en paràmetres socials i ambientals. També, hem de culminar el traspàs per a la prestació del servei públic de transport urbà col·lectiu a tots els municipis metropolitans, inclosa la segona corona metropolitana.

D’altra banda, hem de continuar donant resposta als reptes urgents i als compromisos inajornables que compartim amb Europa per reduir la contaminació generada pel trànsit. Això passa per seguir impulsant la implantació de zones de baixes emissions, l’augment del transport públic, el foment de la bicicleta i altres mitjans sostenibles. Però també per la dotació i millora de les infraestructures i equipaments de mobilitat, i la coordinació metropolitana del trànsit, la logística i l’aparcament.

A banda de seguir el full de ruta que suposa el Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) i complir amb els nostres compromisos i serveis, també reclamarem a la resta d’administracions competents en matèria de mobilitat que compleixin amb les seves competències. En especial, les relacionades amb les infraestructures de mobilitat i amb la connectivitat amb la resta de la regió metropolitana i el conjunt del país. Cal la implicació de tots els actors, per fer possible aquesta nova mobilitat.

Per endavant, moltes gràcies per la vostra confiança,

Carlos Cordón

Vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB