Què en fem, de les càpsules de cafè?

Comença un nou dia. Sona el despertador i, en la majoria d’habitatges, el primer que es fa és anar a la cuina a preparar el tan esperat cafè que ens permet començar el dia amb energia. Però… com fem aquest cafè? Què en fem, del residu que generem? Hi ha opcions més sostenibles?

D’una banda, al mercat disposem d’un gran ventall de cafeteres. Entre les més conegudes trobem la cafetera italiana (la clàssica), la de filtre, les màquines expresso i les màquines de càpsules. Aquestes últimes s’han popularitzat en els darrers anys, principalment per la seva facilitat d’ús. D’acord amb l’estudi realitzat per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), l’any 2020 a Catalunya es van consumir més de 711.000.000 càpsules de cafè, un 20 % més que l’any anterior.

Cal destacar que el consum d’aquest producte té associada la generació d’un residu que també s’ha anat incrementant en els darrers anys. L’any 2021, a les deixalleries metropolitanes es va gestionar més de 320 tones de càpsules de cafè, un 21 % més que l’any 2020. Això no obstant, suposa menys del 5 % del total de càpsules consumides.

A més, com que la majoria de les càpsules de cafè es componen de diferents tipus de materials, principalment elements plàstics i d’alumini, el fet d’haver de separar-los en dificulta el tractament i reciclatge. És per aquest motiu que, perquè es puguin reciclar correctament, s’han de portar a un gestor adequat i habilitat per fer-ho.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha signat un conveni de col·laboració amb diferents productors de càpsules per implementar un sistema de recollida i reciclatge de càpsules monodosi, de plàstic i alumini, procedents dels punts verds i les deixalleries metropolitanes. Així doncs, les càpsules utilitzades i dipositades a les deixalleries s’envien a un gestor que les pot tractar i reciclar.

Tot i que d’aquest residu se’n pot obtenir compost a partir del marro del cafè que queda encapsulat, així com recuperar-ne el plàstic i l’alumini,  recordeu que el millor residu és aquell que no es genera. Per tant, si la nostra cafetera de càpsules funciona correctament, una manera de prevenir la generació de residu és fer servir càpsules reutilitzables. Aquestes tenen una vida útil d’entre 100 i 300 usos en funció del fabricant, i estan disponibles per a una gran diversitat de cafeteres i materials.

Per contra, si la nostra cafetera ha deixat de funcionar i ja no es pot arreglar, o bé volem endinsar-nos en el món del cafè i busquem fer-ho d’una manera més sostenible, una alternativa són les màquines de cafè automàtiques, que molen el gra directament i que, en alguns casos, inclouen un servei de lloguer de màquina i distribució programada del cafè. Una altra opció més clàssica seria l’ús de la cafetera italiana de tota la vida. Aquesta consumeix menys energia i l’únic residu que genera durant la seva vida útil és el marro de cafè, el qual es pot compostar. D’altra banda, també ens permet consumir cafè a granel, per la qual cosa podem evitar generar els envasos associats.

Per recapitular, el consum de càpsules de cafè s’està incrementant en els darrers anys per la comoditat d’ús que suposa per a l’usuari. Això implica que cada vegada generem més quantitat d’un residu que té certa complexitat de tractament. A més a més, només una petita part d’aquest residu arriba a les deixalleries metropolitanes per poder ser gestionat correctament. Les possibilitats que el mercat ens ofereix per consumir cafè són molt variades, totes amb els seus avantatges i inconvenients. En conseqüència, depèn de nosaltres escollir l’alternativa més adient per al consum i que resulti el més sostenible possible.

Així doncs, com decideixes començar el dia?