Bicis i patinets: Ens ordenem?

Noves recomanacions als municipis per regular la circulació de bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal

Per fomentar la convivència entre vianants, bicicletes, cicles de més de dues rodes i les noves formes de mobilitat personal en entorns urbans, des de la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible de l’AMB s’ha elaborat unes recomanacions per tal que els municipis en regulin la seva circulació de manera coordinada.

La promoció de la mobilitat en bicicleta, vehicles de mobilitat personal (VMP) i cicles de més de dues rodes enfront del transport motoritzat amb motor de combustió és necessària per molt motius, ja siguin ambientals, econòmics, de salut, equitat… i passa també per reconèixer els drets i deures de cadascú.

Aquestes recomanacions, elaborades a partir d’una anàlisi de la normativa existent, i on s’ha comptat amb la participació 14 municipis i d’entitats d’usuaris de bicis (BACC) i VMP (AUMP) en 4 sessions de debat, entre els mesos de maig i setembre del 2018,  hauran d’adaptar-se posteriorment per part dels municipis en funció de les seves realitats i necessitats particulars.

Es proposa regular la circulació en funció de la via més que no pas del vehicle, i es recullen també les condicions bàsiques perquè la conducció sigui segura, com el fet de que tots aquest ‘vehicles’ hagin de dur timbre, llums i tenir capacitat d’indicar l’aturada o canvi de trajectòria.

IMG_6405

Pel que fa a les bicicletes, l’AMB ja havia redactat unes recomanacions l’any 2015, que s’actualitzen amb novetats,  que a més a més son d’aplicació pels VMP tipus A i B:

  • La necessitat de disposar de carrils bici d’amplada mínima de 2 m per poder efectuar avançaments dins del carril bici.
  • La limitació de la velocitat màxima de circulació dins de carril bici en calçada a 30 km/h. A més velocitat es considera que es pot circular amb seguretat amb el trànsit motoritzat.
  • La possibilitat de circular en contrasentit en carrers o zones 30 quan hi ha un carril de circulació d’una amplada mínima de 4 m i quan estigui degudament senyalitzat.
  • Quan no hi hagi vies ciclistes, o el carrer no s’hagi pacificat, es podrà circular per les voreres sempre que aquestes tinguin una amplada lliure d’obstacles superior als 3 m.
  • S’amplia l’espai necessari entre la bicicleta i el vianant i la bicicleta i les façanes a 1,5 m.

A les recomanacions també es fa menció a les bicicletes, cicles de més de dues rodes i VMP que suposin una activitat econòmica, sigui un servei d’ús públic i compartit, es dediquin al transport de mercaderies i persones o siguin de lloguer de tipus turístic o d’oci, que requeriran  de registre, identificació i  contractació d’una assegurança de de Responsabilitat Civil, en el cas de ser flotes iguals o superiors a 5 vehicles.

En el cas d’estacionaments en la via pública de bicicletes, altres cicles i VMP que suposin una activitat d’explotació econòmica i facin un ús privatiu del domini públic, requeriran d’una autorització específica, i si hi ha senyalitzat espais específics a la via pública caldrà que aquests vehicles estacionin en aquests espais habilitats.

Quadre-resum_OOMM_bici-VMP-001

Document de recomanacions.

Nota de premsa.

1 Trackback

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *