Certificació de Polígons, la millora continua de les àrees empresarials

L’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’AMB fomentarà a partir d’abril entre els municipis metropolitans la prova pilot per fomentar la certificació de qualitat als polígons d’activitat econòmica (PAE).

L’acció té per objectiu oferir un nou servei de suport als ajuntaments metropolitans que serveixi per poder conèixer la situació de les zones d’activitat econòmica i un punt de partida en el disseny d’actuacions al territori.

El programa s’impulsa des de l’Agència de Desenvolupament Econòmic en l’acord marc signat amb PIMEC on es promou la dinamització dels PAE.

L’actuació consistirà a seleccionar i acompanyar a 20 PAE de l’àrea metropolitana en el procés de preauditoria amb l’objectiu final d’intentar assolir com a mínim 8 certificacions metropolitanes de qualitat Polígon Q.

Industria