25ena Cimera del Clima Nacions Unides

La ciutat de Madrid acull, sota presidència xilena, d’avui al 13 de desembre, la vint-i-cinquena Cimera del Clima de les Nacions Unides. Es preveu que a aquest esdeveniment hi assisteixin unes 20.000 o 25.000 persones, entre les quals uns 1.500 joves. També hi ha prevista l’arribada de cinquanta caps d’estat i de govern.

L’objectiu d’aquesta cimera és que els països presentin els seus compromisos i aconseguir un acord en què s’estableixin obligacions per a tots els estats implicats en el combat contra el canvi climàtic. Concretament, es pretén ultimar les regles necessàries per a implementar l’Acord de París, en què es va establir com a objectiu limitar l’augment de la temperatura aquest segle un màxim de dos graus. Aquest acord ha d’estar plenament vigent el 2020, any en què acaba la vigència del Protocol de Kyoto de 1997.

Precisament, la cimera arriba marcada per l’informe sobre la bretxa d’emissions del programa de l’ONU pel medi ambient. Assenyala que els estats del G-20, responsables del 75% d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, no assumeixen les mesures necessàries per a complir el compromís de l’Acord de París de mantenir l’escalfament climàtic sota els 2 graus l’any vinent. L’informe avisa que el món s’encamina a un augment catastròfic de 3,2 graus aquest segle.

Per ajudar a poder complir aquest acord al territori metropolità, l’Agència de desenvolupament econòmic treballa per fomentar l’economia verda i circular a través del desenvolupament de projectes de simbiosi industrial entre les administracions i les empreses del territori, de manera que es potenciïn la sostenibilitat, la innovació i la competitivitat de l’activitat econòmica. Així es pretén impulsar un model metropolità basat en la màxima eficiència en l’ús dels recursos, que promou la reutilització de residus com a noves fonts de materials i d’energia, i l’aprofitament de sinergies dins del sistema.

Un altre element clau és el model de sistema alimentari. Si s’inclouen totes les baules de sistema alimentari (producció agrícola i ramadera, transport i conservació d’aliments, processat i embalatge d’aliments i totes les deixalles que es generen), l’alimentació és la responsable de la meitat de les emissions de gasos efecte hivernacle (GEH) generats. Si a més tenim en compte que l’alimentació és bàsica i primordial per a la vida de les persones, és evident que es tracta d’una qüestió important i amb molt potencial per frenar el canvi climàtic. Per aquesta raó, l’Agència treballa per l’establiment de les bases d’una política alimentària que garanteixi la producció i l’accés a una alimentació amb criteris d’equitat, conservació patrimonial i sostenibilitat ambiental.