Ajuts Eficiència energètica

S’ha posat en marxa el programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial, que en el cas de Catalunya està dotat amb 49.493.353,71 euros.

L’objecte d’aquest programa d’ajuts és incentivar i promoure la realització d’actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica, contribuint a assolir amb això els objectius de reducció del consum d’energia final que fixa la Directiva 2012/27/UE.

Els beneficiaris d’aquest programa són les pimes o  grans empreses del sector industrial amb CNAE 2009 del 07 al 11, del 13 al 33 i del 35 al 39. També són beneficiàries les Empreses de Serveis Energètics (ESE) que actuen en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses indicades anteriorment.

Les actuacions elegibles susceptibles de rebre ajuda poden ser de dues tipologies: millora de la tecnologia en equips i processos industrials, o implantació de sistemes de gestió energètica industrials. L’import de l’ajut va entre el 30% de la inversió elegible per a grans empreses fins al 40% per a mitjana empres i el 50% per a petita empresa  sobre el cost elegible.

Aquests ajuts estan regulats per l’IDAE i a Catalunya l’Institut Català d’Energia, n’és l’òrgan gestor. El termini ja està obert i es podran sol·licitar fins al 31/12/2020, o fins que s’esgoti el fons dels ajuts. Els ajuts es poden gestionar des del següent web.

Els ajuts a l’eficiència energètica estan en la mateixa línia que el programa d’impuls a l’economia verda i circular de l’Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic de l’AMB; ja que aquest vol impulsar un model metropolità basat en la màxima eficiència en l’ús dels recursos, o la millora de l’eficiència energètica.