A la feina en bici, amb el Biciempresa!

El 2017, l’Oficina Metropolitana de la Bicicleta va posar en marxa el programa Biciempresa, un servei de préstec de bicicletes a empreses de l’àrea metropolitana de Barcelona per promoure l’ús de la bici com a mitjà de transport laboral, tant per anar a la feina i tornar-ne com per als desplaçaments durant la jornada laboral.

Després de sis edicions del programa, hem elaborat un estudi per tal d’avaluar l’abast i els principals resultats obtinguts durant aquests primers anys de funcionament. S’han tingut en compte les dades de participació i les enquestes realitzades a 197 usuaris del programa. En aquest article compartim les principals conclusions de l’anàlisi i fem balanç del Biciempresa.

En què consisteix el programa Biciempresa?

Biciempresa és un programa de “subvencions en espècie” adreçat a les empreses ubicades a l’àrea metropolitana de Barcelona, que consisteix en un préstec gratuït de fins a cinc bicicletes elèctriques o mecàniques durant un període de 6 mesos.

Entre el 2017 i el 2022, 55 empreses han pogut beneficiar-se del programa i més de 200 persones han provat la bicicleta com a mitjà de transport per als desplaçaments laborals.

Les empreses beneficiàries

La majoria de les empreses que han participat al Biciempresa estan localitzades a Barcelona (41), Sant Feliu de Llobregat (16) i Sant Cugat del Vallès (16). L’eix Llobregat és on es registra més participació. Tot i això, cal destacar les 10 empreses participants de la ciutat de Badalona, a l’eix del Besòs.

Els usuaris

Pel que fa al perfil de les 197 persones enquestades que han participat al programa, el repartiment per gènere és: 61 % d’homes, 38 % de dones i 1 % de persones no binàries. Tanmateix, cal remarcar que a l’anàlisi de l’última convocatòria (2021-2022) aquesta bretxa s’escurça fins a arribar pràcticament a la paritat entre homes i dones.

D’altra banda, l’edat mitjana dels participants se situa en una forquilla compresa entre els 43 i els 49 anys.

Analitzar el canvi de mitjà de transport és una qüestió molt rellevant per poder avaluar l’efectivitat del Biciempresa per reduir l’ús del vehicle motoritzat privat. De les persones enquestades, un 16,1 % ja feien servir la bicicleta abans del programa, un 11,2 % es desplaçaven habitualment a peu i un 34 % anaven a la feina (o feien altres trajectes) en transport públic, principalment metro o bus. Ara bé, un 38,6 % feien servir cotxe o moto. Aquesta dada indica, doncs, que el Biciempresa efectivament té el potencial de reduir els desplaçaments en vehicle motoritzat privat a la feina. A més a més, d’aquesta part de l’enquesta, es desprèn que un 35 % de les persones no feia servir la bicicleta habitualment.

Així mateix, el 51% dels participants admet que utilitzar la bici els ha permès reduir el temps de desplaçament respecte al mitjà de transport que feien servir anteriorment.

La bici del Biciempresa

La bicicleta elèctrica, escollida en el 85 % dels casos, ha estat la gran descoberta per a la majoria participants, ja que el 71 % no n’havia fet servir mai abans.

El model més escollit entre les diferents opcions que es donen (de passeig o plegable) és la bicicleta elèctrica plegable (73 %), mentre que les bicicletes elèctriques de passeig són la segona opció (13 %). Les opcions mecàniques, de passeig o plegables, representen únicament el 14 %.

Els usos que tenen les bicis del Biciempresa

A través de l’enquesta s’ha constatat que no tots els desplaçaments són per motius de feina. Si bé els desplaçaments in itinere (per anar de casa a la feina i tornar) són els majoritaris (85 %), els usos són més variats dels que es podria esperar. Un 19 % utilitza la bicicleta per fer desplaçaments in labore (durant la jornada laboral per motius de feina), un 17 % fa servir la bicicleta durant el seu temps de lleure, un 13 % per fer gestions personals, un 7 % per anar a dinar a prop de l’empresa, i un 10 % utilitza la bicicleta per a desplaçaments intermodals o de darrer quilòmetre, per arribar o marxar d’una estació de transport públic (metro, tren o tramvia).

Pel que fa a la intensitat d’ús de les bicicletes, s’observa un ús freqüent i força elevat durant el període de préstec. El 31,8 % feia servir la bicicleta cada dia, mentre que les persones que la feien servir entre tres a quatre dies representen un altre terç (32,9 %). Aquestes dades demostren que la gent realment vol treure partit del període de prova. El principal motiu per no fer servir la bicicleta ha estat la pluja o el mal temps.

Altres facilitats del servei Biciempresa

Biciempresa ofereix a les empreses participants un servei de manteniment i de reparacions mecàniques de les bicicletes en préstec. Aquest servei és necessari per garantir tant la seguretat com una bona experiència d’ús. En aquest sentit, el servei s’ha valorat molt positivament.

Pel que fa al servei mecànic, un 34 % el va fer servir per motiu d’una incidència, mentre que el 65 % no va patir cap incidència mecànica. El 74 % de les persones que van sol·licitar alguna revisió troba que el servei és molt resolutiu. Tan sols un 3 % afirma haver tingut alguna dificultat per resoldre la seva incidència.

Principals conclusions i balanç

  • El servei Biciempresa es demostra efectiu per reduir els desplaçaments en vehicle privat motoritzat: fins a un 38 % dels trajectes en cotxe o moto van ser substituïts per la bici al llarg de la durada del programa.
  • Biciempresa permet que la bicicleta arribi a un públic nou, ja que un 35 % declara no haver-la fet servir mai i el 71 % va provar una bicicleta elèctrica per primera vegada gràcies al Biciempresa. A més a més, un 50 % se sorprèn per la capacitat de la bici de reduir el temps dels seus desplaçaments.
  • Pel que fa a la valoració global, Biciempresa surt molt ben posicionada. La gent està força contenta amb l’experiència i repetiria amb el mateix esquema. Un cop finalitzat el servei, el 60 % d’usuaris optaria per tornar-lo a fer a servir, i un 32 % declara que voldria comprar-se una bicicleta elèctrica després de l’experiència. A la pràctica, però, només un 6 % declara haver-se’n comprat una. D’aquest darrer grup, dues persones afirmen haver comprat una bicicleta elèctrica plegable i una de passeig mecànica.
  • La bicicleta és un mitjà de transport segur, com demostra la dada de la taxa d’accidentalitat: només dues persones de 197 declaren haver patit alguna mena d’accident lleu, sense gaire més complicació ni per a la salut personal ni per a l’estat de la bicicleta. Només una persona indica haver patit un robatori. En tots els casos, tant els dels accidents com el del robatori, les situacions es van resoldre satisfactòriament amb l’empresa asseguradora.

Pel que fa als motius que frenen les persones per fer un canvi definitiu cap a la bicicleta, s’identifiquen els factors següents:

  • Manca d’infraestructura segura, còmoda o contínua al llarg del trajecte.
  • Manca d’aparcament segur en origen.
  • Manca de facilitats per comprar una bicicleta pròpia o per disposar d’un servei de manteniment i reparacions mecàniques.

Si voleu consultar l’estudi sencer, el podeu descarregar en aquest enllaç.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *