Comencem una prova pilot de formació en mobilitat ciclista

A l’Oficina de la Bicicleta de l’AMB estem convençuts de la necessitat i la importància de dur a terme accions de formació ciclista per a persones de totes les edats.

Recentment, mitjançant decrets, s’han modificat els continguts mínims dels currículums de primària,  secundària i batxillerat (RD 157/2022, RD 217/2022 i RD 243/2022), que ara inclouen aprendre a anar en bicicleta a l’educació primària, així com diferents continguts de seguretat i circulació als cursos de secundària.

Per donar compliment a aquestes modificacions, i alhora per generar bones pràctiques, hem iniciat una prova pilot en tres instituts de Santa Coloma de Gramenet amb l’objectiu que els participants adquireixin les habilitats necessàries per circular en bicicleta en entorns reals, convivint amb el trànsit.

Els centres participants són l’IE Luís Millet, l’Institut La Bastida i l’Institut 9 SCG. Durant tres cursos consecutius, l’alumnat de 2n d’ESO rebrà formacions en mobilitat ciclista.

Tots els continguts es basen en la metodologia estandarditzada per la DGT (Una Bici Más) i tenen un fort component pràctic. En la primera sessió es treballen aspectes de seguretat i de regulació de la bicicleta a la ciutat, i en un espai sense trànsit es practiquen diferents habilitats amb la bicicleta. En una segona sessió, es fan pràctiques en un circuit amb condicions reals.

La tardor del 2023 es van dur a terme les sessions de la prova pilot. Hi van participar 130 alumnes, 10 mestres i 4 instructors i instructores.

Entre l’alumnat, que valora globalment la formació amb un 8 sobre 10, una part va aprendre a anar en bicicleta (22 amb nivell 1 i 26 amb nivell 2); de la resta, que ja hi sabia anar abans de rebre la formació, la gran majoria va superar les pràctiques amb trànsit real (78 van assolir el nivell 3).

Als participants se’ls proposa que, si en tenen, portin la seva bicicleta a la sessió. Si no en tenen, se’ls cedeixen bicicletes de la flota que l’AMB té al parc de Can Zam.

Així, de manera global, tots els participants han millorat els seus coneixements i habilitats en relació amb la bicicleta. N’hi ha que han pogut aprendre a anar en bici (N1), d’altres han millorat les seves habilitats per circular-hi (N2) i han pogut fer pràctiques en un circuit amb trànsit real (N3).

Globalment, el professorat també valora l’acció formativa, així com el grau de satisfacció, amb un 8 sobre 10.

L’equip impulsor, juntament amb els instructors i instructores (Biciclot), finalitza el primer any de la prova pilot amb bones sensacions, amb algunes propostes de millora per al proper curs i, sobretot, amb moltes ganes de veure més bicicletes als instituts de Santa Coloma de Gramenet.