L’AMB renova l’adhesió al Programa d’acords voluntaris de la Generalitat de Catalunya

Per desè any consecutiu, l’AMB ha renovat l’adhesió al Programa d’acords voluntaris de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya per a la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), en el marc de la seva Estratègia de gestió del carboni. Amb aquest fet ratifica, un any més, el seu compromís de lluita contra el canvi climàtic.

L’acord voluntari és un compromís que es fonamenta en quatre principis bàsics: compromís, voluntarietat, rigor i transparència de reconegut prestigi a escala nacional i internacional.

L’AMB aplica aquest compromís dins de la seva Estratègia de gestió del carboni des de l’any 2011, amb el qual ha assolit una reducció d’emissions de GEH a les oficines de la seu institucional del 72 % des de l’any 2011. En concret, entre els anys 2019 i 2020, la reducció ha estat del 49 %, en gran part com a conseqüència de l’efecte de la pandèmia de la covid.

L’informe complet es pot consultar a:

https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/mitigacio/acords_voluntaris/Organitzacions-adherides-i-informes-anuals/organitzacions-programa-acords-voluntaris/index.html