Arxiu de categories: Energia

PMEC 2030

PMEC 2030

El PMEC és un programa dirigit principalment a actuacions vinculades a la transició energètica (energies renovables i eficiència energètica), a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i a tots aquells projectes de sensibilització i dinamització necessaris per fer que aquesta transició sigui justa i enfocada a una nova cultura de la sostenibilitat. En el moment d’elaborar el Programa marc d’actuacions en energia i clima (PMEC), la societat metropolitana es troba sota l’impacte de la pandèmia de la covid-19. La sortida d’aquesta crisi ha de ser sostenible i per això els criteris aplicats a les actuacions d’aquest programa es vinculen a la descarbonització i també a la innovació i la creació d’ocupació sostenible tant des del punt de vista socioambiental com econòmic.  L’horitzó del PMEC és el 2030, tot i que centra les línies d’acció prioritàries en el període 2020-2023. Els imports necessaris per executar les inversions que preveu el PMEC s’ajustaran i es consignaran anualment segons la disponibilitat de l’AMB en els exercicis successius. D’aquesta manera se’n garanteix la  dotació total en els pressupostos corresponents al període 2020-2023, però amb visió al 2030, atès que aquest és el primer any en què cal assolir els compromisos que estableix la UE per a tots els estats membres. Des de l’aprovació del primer Pla de sostenibilitat de l’AMB (que finalitza el 2020) i amb l’aprovació posterior del Pla clima i energia 2030, l’AMB ha fet estudis de potencial energètic, ha planificat i gestionat instal·lacions energètiques i ha donat suport tècnic als municipis en matèria de mitigació i adaptació climàtica. Aquestes actuacions requereixen una visió supralocal, concretament metropolitana, per raons que van des de la necessitat d’accelerar actuacions per assolir objectius o afavorir economies d’escala fins al suport als ajuntaments en una gestió cada vegada més complexa de l’energia. El PMEC preveu, doncs, un conjunt d’actuacions en les quals es proposen diverses modalitats d’execució i de gestió que poden ser de col·laboració o concertació amb els ajuntaments metropolitans, amb altres administracions o entitats pròpies de l’AMB en el seus àmbits competencials, o bé de col·laboració, concertació, subvenció, informació i assessorament a entitats del sector privat o amb particulars. Enllaç al programa complet

Barcelona Energia: mesures per ajudar en la factura de la llum

Barcelona Energia: mesures per ajudar en la factura de la llum

Barcelona Energia, la comercialitzadora pública metropolitana, ha anunciat un seguit de mesures per ajudar els ciutadans amb la seva factura elèctrica després dels estralls provocats per la COVID-19. En primer lloc, ha llançat una nova tarifa exclusiva per a empreses de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Es tracta de la Tarifa Empresa, que ofereix una alternativa energètica i d’estalvi a les pimes, establiments i autònoms, un dels col·lectius que s’han vist més fortament impactats per la crisi generada per la pandèmia i que ara es troben en un moment decisiu per poder reactivar la seva activitat. Aquest nou producte ofereix una gamma de tres tarifes diferents, sense permanència ni límit de potència contractada, per adequar-se millor a les necessitats de cada públic: la Tarifa Empresa Clàssica, la Tarifa Empresa Variable i la Tarifa Empresa Solar. D’altra banda, també ha anunciat mesures per ajudar les famílies en el pagament dels rebuts. Primerament, preveu una rebaixa dels preus de les tarifes fixes d’entre el 7 i el 15 %, depenent del tipus de tarifa contractada. Això implica que pel consum mitjà d’una família, l’estalvi anual és d’entre 40 i 60 € en la factura de la llum. En aquest sentit, la revisió de tarifes per als edificis públics i equipaments de l’Ajuntament de Barcelona es farà també a finals d’any. Aquesta revisió de les tarifes se suma a una altra iniciativa socialment responsable, aplicada el mes d’abril, amb què s’ha permès l’ajornament del pagament de les factures de la llum, per al segon trimestre de 2020. Les noves tarifes i la rebaixa de preu es poden contractar a través de la pàgina web de Barcelona Energia o trucant al telèfon gratuït: 900 906 807.      

Aprofitament de calor a la planta de la Vall d’en Joan

Aprofitament de calor a la planta de la Vall d’en Joan

La planta de biogàs de l’antic abocador de la Vall d’en Joan disposa d’un nou sistema d’aprofitament de calor. Es tracta d’un mecanisme que recupera la calor generada en el processament de biogàs, i la cedeix a la planta d’evaporació de concentrats, que està situada al mateix dipòsit. La planta d’aprofitament energètic de biogàs funciona de la següent manera: capta aquest compost generat pels residus orgànics i el processa per generar energia elèctrica. Aquesta energia elèctrica és produïda per uns motors de cogeneració, que amb el funcionament alhora també desprenen calor. La finalitat del nou sistema instal·lat a la planta aquest mes de juliol, és aprofitar l’energia tèrmica i subministrar-la a la planta d’evaporació de concentrats (líquid que generen els residus) per tal que s’utilitzi en el procés d’assecament de fangs. El sistema recupera la calor generada pels residus orgànics i el processa per generar energia elèctrica L’actuació ha durat dos mesos i ha consistit en la incorporació de tres economitzadors de calor, que s’han col·locat a la sortida de gasos dels motors de cogeneració 1, 2 i 5 de la planta. A més, s’ha ampliat la capacitat del circuit de recuperació de calor. La mesura forma part del compromís de l’AMB de millora contínua i innovació, gestionada a través del Grup TERSA, i té com a objectiu optimitzar l’aprofitament de recursos i augmentar, així, l’eficiència energètica. El biogàs com a font d’energia, exemple d’economia circular L’antic abocador de la Vall d’en Joan, al Garraf, encara es troba a la fase final de clausura. Des de l’inici del procés de la seva restauració ha comptat amb una xarxa de captació i una planta d’aprofitament del biogàs resultant de la descomposició dels residus orgànics que ha estat rebent durant gairebé 30 anys. Aquesta instal·lació, de titularitat de l’AMB, utilitza el biogàs, ric en metà, com a combustible per a la generació d’electricitat, que posteriorment es ven a la xarxa. El 2019, la planta va captar 7.729.476 Nm3 de biogàs i va generar 12.954 MWh d’energia elèctrica 100 % renovable, l’equivalent al consum de 10.000 habitants del territori metropolità.

Energia sostenible a la metròpolis

Energia sostenible a la metròpolis

En el context d’emergència climàtica que estem vivint, l’AMB busca estratègies per millorar l’eficiència energètica del territori. Una d’aquestes mesures és l’aprofitament de l’energia tèrmica produïda a la planta de valorització energètica (PVE) situada a Sant Adrià de Besòs.  Durant l’any 2019, la PVE va subministrar més de 125 mil tones de vapor a la zona del Fòrum (Barcelona), xifra que suposa el 95 % del consum de la xarxa, i un augment del 12 % respecte de l’any anterior. TERSA és l’empresa pública de gestió de serveis ambientals que s’encarrega de subministrar vapor a la xarxa urbana de calor i fred per utilitzar-lo en calefacció, climatització i aigua calenta sanitària en més de 100 edificis del Fòrum i el Districte 22@ de Barcelona. Com funciona aquesta xarxa? Districlima és l’empresa que mitjançant un circuit de canonades distribueix aigua calenta i freda als edificis. La majoria dels edificis que fan servir aquest recurs són oficines, però també l’utilitzen centres comercials, hotels i altres tipus d’equipaments estratègics, com l’Hospital del Mar. La xarxa urbana de calor i fred és un dels projectes energètics més importants de la metròpolis de Barcelona, i també és un referent internacional i un exemple de tecnologia per a les ciutats intel·ligents (smart cities). Més sostenible, més econòmic Aquest sistema és una de les millors solucions intel·ligents en l’ús de l’energia, gràcies al baix impacte ambiental que té. A més, contribueix a reduir de la petjada de carboni ja que, només el 2019, la xarxa va evitar l’emissió de més de 29 mil tones de CO2 a l’atmosfera. Això equival a les emissions de 28.000 desplaçaments diaris en cotxe!  La xarxa urbana de fred i calor s’emmarca dins de l’estratègia de l’AMB per aprofitar els processos de tractament de residus i aigua per generar nous recursos, com energia elèctrica o materials reciclables. És una aposta ferma per a la gestió eficient de l’energia, que s’aconsegueix de manera sostenible mediambientalment i econòmicament.

Posem en marxa l’Observatori Metropolità de l’Energia

Posem en marxa l’Observatori Metropolità de l’Energia

L’AMB ha posat en marxa l’Observatori Metropolità de l’Energia que té per objectiu la implementació d’una plataforma innovadora que aglutini informació dels diferents sistemes de comptabilitat i gestió energètica dels 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en un únic entorn de visualització i anàlisi conjunta de dades. La nova plataforma, basada en el mòdul SIE-Observatori d’inerGy, integrarà la informació energètica de més de 7.000 punts de subministrament energètic corresponents a més de 2.000 edificis i 3.500 quadres d’enllumenat de municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. Des de la plataforma es podrà accedir a dades de balanços i indicadors de consum i emissions de GEH a escala municipal i de cadascun dels edificis i quadres. Els municipis participants podran accedir de forma continuada a un benchmarking energètic i de bones pràctiques del seu parc d’edificis amb el de la resta de municipis de l’AMB, així com dels indicadors globals d’eficiència energètica del conjunt de l’administració local. L’Observatori suposa d’altra banda una gran oportunitat de millora en el model de gestió de l’energia de l’AMB ja que facilitarà i millorarà la formulació, priorització i seguiment de les polítiques energètiques locals. Amb tots aquests elements l’Observatori metropolità esdevindrà una de les iniciatives de comptabilitat energètica municipal més ambiciosa entre els països de la Unió Europea.     Per primera vegada, un portal explicarà a la ciutadania de l’àrea metropolitana de Barcelona la factura i el consum energètic dels seus municipis Juntament amb l’Observatori, es posarà en marxa el portal energètic ciutadà, un mòdul web d’accés obert a la ciutadania que ofereix tota la informació energètica dels ajuntaments de l’AMB de manera clara i senzilla. El portal permet difondre i posar a l’abast de la ciutadania de forma entenedora i atractiva la informació energètica essencial de l’ajuntament, donant visibilitat a les polítiques en curs, com ara les polítiques de pobresa energètica que es duguin a terme per part de l’Àrea Metropolitana i el conjunt dels seus ajuntaments.  D’aquesta manera es reforça la transparència i rendició de comptes de les polítiques publiques a la ciutadania. El portal també és una eina de sensibilització de la ciutadania en relació a l’estalvi energètic i l’ús racional de l’energia, tant a les llars com en l’ús que facin dels equipaments públics (centres esportius, escoles,…), promovent la seva implicació en l’estratègia de transició energètica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Ponència sobre fotolineres al CITCEA-UPC

Ponència sobre fotolineres al CITCEA-UPC

L’AMB ha estat convidada per a realitzar una ponència sobre el seu projecte de Xarxa de Fotolineres a la XI INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY INNOVATION “INTEGRATION OF BATTERIES AND ELECTRICAL VEHICLES: TOWARDS A MORE FLEXIBLE POWER SYSTEM”