Aprofitament de calor a la planta de la Vall d’en Joan

La planta de biogàs de l’antic abocador de la Vall d’en Joan disposa d’un nou sistema d’aprofitament de calor. Es tracta d’un mecanisme que recupera la calor generada en el processament de biogàs, i la cedeix a la planta d’evaporació de concentrats, que està situada al mateix dipòsit.

La planta d’aprofitament energètic de biogàs funciona de la següent manera: capta aquest compost generat pels residus orgànics i el processa per generar energia elèctrica. Aquesta energia elèctrica és produïda per uns motors de cogeneració, que amb el funcionament alhora també desprenen calor.

La finalitat del nou sistema instal·lat a la planta aquest mes de juliol, és aprofitar l’energia tèrmica i subministrar-la a la planta d’evaporació de concentrats (líquid que generen els residus) per tal que s’utilitzi en el procés d’assecament de fangs.

El sistema recupera la calor generada pels residus orgànics i el processa per generar energia elèctrica

L’actuació ha durat dos mesos i ha consistit en la incorporació de tres economitzadors de calor, que s’han col·locat a la sortida de gasos dels motors de cogeneració 1, 2 i 5 de la planta. A més, s’ha ampliat la capacitat del circuit de recuperació de calor.

La mesura forma part del compromís de l’AMB de millora contínua i innovació, gestionada a través del Grup TERSA, i té com a objectiu optimitzar l’aprofitament de recursos i augmentar, així, l’eficiència energètica.

El biogàs com a font d’energia, exemple d’economia circular

L’antic abocador de la Vall d’en Joan, al Garraf, encara es troba a la fase final de clausura. Des de l’inici del procés de la seva restauració ha comptat amb una xarxa de captació i una planta d’aprofitament del biogàs resultant de la descomposició dels residus orgànics que ha estat rebent durant gairebé 30 anys.

Aquesta instal·lació, de titularitat de l’AMB, utilitza el biogàs, ric en metà, com a combustible per a la generació d’electricitat, que posteriorment es ven a la xarxa.

El 2019, la planta va captar 7.729.476 Nm3 de biogàs i va generar 12.954 MWh d’energia elèctrica 100 % renovable, l’equivalent al consum de 10.000 habitants del territori metropolità.